ČO ROBÍME

Ak hľadáte niekoho, kto nastaví vzdelávací program tak, aby zaujal vašich ľudí, zmenil ich prístup k práci a dodal im nový impulz, tak sme tu pre vás na 100%.

01

LEARNING DESIGN

Na začiatku procesu pozorne počúvame nielen zadávateľa, ale do analýzy potrieb zahrnieme aj samotných účastníkov vzdelávania.
Oplatí sa ich počúvať.
TEST SOFT SKILLS
Budeme sa veľa pýtať od úplneho začiatku. Chceme spoznať, s kým máme dočinenia ešte pred tým, než pripravíme návrh vzdelávania.
Účastníkov otestujeme v 7 oblastiach soft skills, položíme im pár otvorených otázok, a zistíme úroveň poznania.
FOCUS GROUP
Ešte pred samotným vzdelávaním strávime s účastníkmi 1-2 hodiny na focus groupe. Tam si spoločne identifikujeme, ktoré pracovné procesy sú súčasťou ich práce, aký štýl učenia im vyhovuje, a ktoré soft skills zručnosti potrebujú rozvíjať.
Fáza Learning  Design je momentálne 
pre firmy ZDARMA

02

REALIZÁCIA

Robíme workshopy, tréningy a koučing zamerané na konkrétne zistené potreby zadávateľa a účastníkov. Nie síce rýchlo a lacno, ale zato poriadne. 
KOMUNIKAČNÉ A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI
Profesionálna komunikácia je alfou a omegou.
Chcete zlepšiť firemnú kultúru? Získať základ pre líderský rozvoj?
Prípraviť sa na trénersku, lektorskú pozíciu?
MANAŽÉRSKE ZRUČNOSTI
Tajomstvo a nástroje leadershipu, vybudovanie lídra a práca s tímom je základný balík, ktorý správny líder má na pamäti.
Vytvárate novú riadiacu pozíciu, alebo celú úroveň riadenia? Chcete zlepšiť klímu v tíme? Zvyšiť disciplínu a výsledky? 
PREDAJNÉ/OBCHODNÉ ZRUČNOSTI
Hľadanie cieľovej skupiny, zvládnutie obchodného stretnutia, až po vedenie obchodného tímu.
Ako pripraviť obchodníkov na B2B, alebo B2C obchodné stretnutia? Obchodné telefonáty?  Vedenie obchodného tímu?
CHANGE MANAGEMENT
Zavádzanie zmien na pracovisku a ich následná adaptácia v rámci firemných procesov.
Zavádzate zmeny a chcete pripraviť ľudí na ich prijatie? Tvoriť inovatívne procesy formou design thinking?  
OSOBNOSTNÝ A KARIÉRNY ROZVOJ
Spoznanie silných stránok, riešenie konfliktov, nastavenie svojho time managementu, spoznanie zručností, potrebných pre rok 2030 a práca s vnútornou motiváciou.
Chcete odhaliť silné stránky gamifikačnou formou? Spoznať energy management a nastaviť time management?  

03

ADAPTÁCIA

Účastníkom sa pripomenieme mesiac po vzdelávaní, aby sme im pomohli s adaptáciou nových zručností. Chceme sa ubezpečiť, že naša práca mala zmysel aj pre vás, aj pre nás.
KONZULTÁCIA
Prebieha v rozsahu 1 hodiny pri face-to-face komunikácii s účastníkom, kde si overujeme jeho posun v rámci vzdelávania.
Obsahom konzultácie je aj riešenie náročných situácií, ktoré sa za adaptačný mesiac vyskytli, a rozvojové odporúčania od trénera.
MEETING
Úspechy je potrebné osláviť. Preto po konzultáciách máme vo zvyku vytvoriť hodinový meeting, kde si spoločne vymieňame prínosy zo vzdelávania, a akčné plány každého z účastníkov.
SHADOWING
V niektorých prípadoch je potrebné adpatáciu vyšperkovať, a stať sa tak na pár dní tieňom manažéra alebo obchodníka, a sledovať ho pri jeho práci. Či už je to spoluúčasť na poradách, obchodných stretnutiach, alebo telefonátoch.

NA ČO SME HRDÍ

NAŠI PARTNERI

Chcete nás spoznať viac?

Stiahnite si ZDARMA naše portfólio a spoznajte postup našej práce, témy vzdelávania či metódy, ktoré pri vzdelávaní využívame. 
STIAHNUŤ PORTFÓLIO
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram