SUVko Coaching

OSOBNÝ PRÍSTUP SA OVERIL

Na začiatku to bol nápad, z nápadu vízia a plán, a dnes poskytujeme služby v oblasti vzdelávania pre firemný sektor od top manažérov veľkých spoločností, až po najnižší stupeň riadenia. Od pôvodného zámeru udržať individuálny prístup pri kurzoch a tréningoch sme neustúpili ani o krok, a to je naším najdôležitejším tajomstvom úspechu.

NAŠOU ZVLÁŠTNOSŤOU JE ÍSŤ PROTI PRÚDU

V kvalite nerobíme kompromisy a prácu si neuľahčujeme dvojdňovými školeniami, aj keď by to pre tím lektorov a konzultantov bolo podstatne komfortnejšie ako 1-2 mesačná práca so zákazníkom. Pri tvorení kurzov a tréningov si častokrát vymeníme názory, pri hľadaní najefektívnejších diagnostík pre zákazníka sme nároční sami na seba.

SME PROFESIONÁLI

Nie sme učitelia z vysokoškolského prostredia, ani ľudia, ktorí by sa iba skrývali za metodiky a zahraničnú literatúru.
Celý tím lektorov sme podnikatelia z praxe. Vieme, čo je to vyhľadávať zákazníka, uspokojovať jeho potreby, a čo prináša starostlivosť o zamestnancov, aby nevyhoreli. Ale aj napriek tomu sa neustále vzdelávame, sledujeme nové trendy v odbore vzdelávania, aby sme vždy vedeli uspokojiť i tie najnáročnejšie požiadavky našich zákazníkov.

ZÁLEŽÍ NÁM NA KAŽDOM ZÁKAZNÍKOVI

Každý jeden zákazník a každá jedna odprednášaná alebo odkonzultovaná hodina je pre nás dôležitá. Hoci to klientovi ide so zavádzaním nových poznatkov tažšie, aj tak nikdy nezabúdame na úsmev, či milé slovo, pretože aj to je súčasťou našej misie – spríjemniť nášmu zákazníkovi deň.
Naša práca a starostlivosť o zákazníka ani zďaleka nekončí odprednášaním, odtrénovaním, alebo ukončenou konzultáciou. Naším hlavným cieľom je sledovať výsledky našich zákazníkov aj po ukončení vzdelávania, a to či už formou vzdelávacej platformy, e-mailov, následných otestovaní zručností, ale aj príjemným posedením pri káve.
7709

V čom sme si získali dôveru našich klientov?

 
 
PRÍKLADY A PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE Z PRAXE80
ZAHRNUTÉ INDIVIDUÁLNE POTREBY ÚČASTNÍKA90
GAMIFIKÁCIA - ZÁŽITOK ZO VZDELÁVANIA95

Profily trénerov

 

Naši tréneri vkladajú do každého vzdelávacieho projektu svoje srdce.
Sledujú najnovšie trendy vo svete vzdelávania a HR odvetví, a preto Vám vždy naservírujú tie najefektívnejšie soft skills nástroje.
Svoje know-how a skúsenosti získané zo zahraničných spoluprác, projektov a konferencií spájajú s dlhoročnou praxou na slovenskom trhu.
Spoznajte našich dynamických a autentických trénerov.

+

Matúš Jarečný

MATÚŠ JAREČNÝ

LEARNING DESIGNER, TRÉNER A KOUČ
VO VZDELÁVACEJ SPOLOČNOSTI SUVKO COACHING

SOFT SKILLS ŠPECIALIZÁCIA:

CO-CREATION METÓDY – facilitácia workshopov Design Sprint, analýza potrieb zákazníka, efektívne prinášanie nápadov a ich ďalšie rozvíjanie, kreatívne vedenie porád, implementácia kreatívnych techník (napr. Persóny, Cesta službou, Landing Page, Card Sorting) do firemných kultúr, leadershipu a pracovných procesov

OSOBNOSTNÝ ROZVOJ – analýza silných stránok, priority, konflikt manažment a riešenie náročných situácií, hodnota a vnútorná motivácia

OBCHODNÝ ROZVOJ – úspešné vedenie obchodného stretnutia, vyjednávanie počas obchodných stretnutí, tvorba a vedenie obchodného tímu, Biznis Etiketa

KOMUNIKAČNÝ ROZVOJ – komunikácia s jasným zámerom a pochopením, prijímanie a podávanie spätnej väzby, aktívne počúvanie a vytvorenie skvelej pracovnej “klímy”, telefonická a emailová komunikácia, pútavé prezentovanie pred publikom, efektívne vedenie porád a meetingov

MANAŽÉRSKY ROZVOJ – leadership pre úspešného lídra, budovanie a vedenie výnimočného tímu, zlepšovanie efektivity tímu a jeho strategický rozvoj, budovanie dôvery v tíme, koučing stredného a top manažmentu, firemná kultúra, vedenie hodnotiacich pohovorov

SOFT SKILLS PRAX

BSH Drives and Pumps, s.r.o.
– tréningy pre odkomunikovanie zmeny pre stredný a vyšší manažment, tréningy pre stredný a vyšší manažment zamerané na leadership a rozvoj tímov, individuálny koučing vrcholových manažérov v rámci change managementu a kritického myslenia

T-Systems Slovakia s.r.o.
– workshopy pre projektových manažérov ako prijímať a podávať spätnú väzbu

Affinity Analytics, s.r.o.
– tréningy pre vyšší manažment a projektových manažérov v rámci rozvoja ich líderských zručností

Promiseo s.r.o.
– tréningy líderských zručností pre vyšší manažment

IKEA Bratislava
– tréning predajných zručností a argumentačných techník pre obchodných manažérov

Iné referencie v rámci vzdelávania zamestnancov:
Fpt Slovakia s.r.o., SWIDA Innovative s.r.o., Creative Industry Košice, Americká obchodná komora, AIESEC Slovakia, TEDx Banská Bystrica, Univerzita M. Bela v Banskej Bystrici, Univerzita pre moderné Slovensko I. Mikloša

SOFT SKILLS KARIÉRA

SUVko Coaching, konateľ 2013 – súčasnosť – firemné vzdelávanie v rámci soft-skills pre dlhodobý rozvoj potenciálu

Akadémia FG, manažér obchodnej siete 2011 – 2013 -obchodná činnosť v oblasti financií a bankovníctva

 

 

 


+

Matúš Draganovský

MATÚŠ DRAGANOVSKÝ

LEARNING DESIGNER, TRÉNER  A KOUČ
VO VZDELÁVACEJ SPOLOČNOSTI SUVKO COACHING

 

SOFT SKILLS ŠPECIALIZÁCIA:

CO-CREATION METÓDY – facilitácia workshopov Design Sprint a Service Design, aktívne zapájanie zamestnancov do spoluvytvárania firemných procesov, co-design procesov/služieb/produktov so všetkými zaintresovanými stranmi, implementácia kreatívnych techník (napr. World Café, Empatická mapa, Design Studio, User testing, A/B Testing) do firemných kultúr, leadershipu a pracovných procesov

OSOBNOSTNÝ ROZVOJ – timemanagement, priority a energymanagement, konflikt manažment a riešenie náročných situácií, vnútorná motivácia

KOMUNIKAČNÝ ROZVOJ – komunikácia s jasným zámerom a pochopením, prijímanie a podávanie spätnej väzby, aktívne počúvanie a vytvorenie skvelej pracovnej “klímy”, telefonická a emailová komunikácia, pútavé prezentovanie pred publikom, efektívne vedenie porád a meetingov, Train the Trainer – lektor, tréner, facilitátor

OBCHODNÝ ROZVOJ – úspešné vedenie obchodného stretnutia, vyjednávanie počas obchodných stretnutí, tvorba a vedenie obchodného tímu, Biznis Etiketa

MANAŽÉRSKY ROZVOJ – leadership, budovanie a vedenie výnimočného tímu, tímová spolupráca, zlepšovanie efektivity tímu a jeho strategický rozvoj, koučing stredného a vyššieho manažmentu, komplexný pohľad do riadenia ľudských zdrojov, firemná kultúra, vedenie hodnotiacich a development pohovorov


SOFT SKILLS PRAX

T-Systems Slovakia s.r.o.
– workshopy pre manažérov ako prijímať a podávať spätnú väzbu, tréningy pre rozvoj komunikačných a prezentačných zručností stredného manažmentu, tréningy pre rozvoj vyjednávacích zručností, Assessment a Development centrá pre stredný a vyšší manažment

Affinity Analytics, s.r.o.
– tréningy pre rozvoj top manažmentu, development plány pre HR manažéra v rámci procesu zavádzania zmien vo firemnej kultúre, tréningy komunikačných a argumentačných techník, individuálny koučing generálneho manažéra a vyššieho manažmentu

BSH Drives and Pumps, s.r.o.
– tréningy pre stredný a vyšší manažment zamerané na manažérky rozvoj a rozvoj tímov, koučing manažérov v rámci change managementu a kritického myslenia

Continental Reifen Deutschland GmbH
– implementácia komunikačných a prezentačných zručností, ako nástroja odkomunikovania zmeny medzi top manažmentom a stredným manažmentom

Iné referencie v rámci vzdelávania stredného a vyššieho manažmentu:
Fpt Slovakia s.r.o., Promiseo s.r.o., Creative Industry Košice, U. S. Steel Košice s.r.o., AT&T Global Network Services Slovakia s.r.o., Embraco Slovakia s.r.o., Ceremity Slovakia, s.r.o., GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o., Whirlpool Slovakia spol. s r.o., ARRIVA NITRA a.s.


SOFT SKILLS KARIÉRA

SUVko Coaching, learning designer  
2015 – súčasnosť – tvorba vzdelávacích programov pre firemné vzdelávanie v oblasti soft-skills

Timan s.r.o. , konzultant a lektor
2011 – 2014 – konzultačné a vzdelávacie služby pre firemných klientov

 

Začnite ešte dnes s LEARNING DESIGNOMLEARNING DESIGN PRE FIRMU

POVEDALI O NÁS

 
Peter Pešta
Absolvovaním vzdelávania od SUVko Coaching som si uvedomil, že úspešnosť mojej práce je daná kombináciou viacerých faktorov – efektívnou komunikáciou, poznaním techník vedenia, spoznať svojich ľudí, ich motívy, potreby a potenciál, a samozrejme prirodzene viesť a riadiť.Vďaka týmto tréningom som odhalil svoje osobné nedostatky, vlastné zdroje motivácie, i to, čím môžem podporiť vlastnú sebamotiváciu a zefektívniť svoju prácu tak, aby mi prinášala nielen lepší výkon, ale aj radosť.
Peter PeštaVedúci výroby, BSH Drives & Pumps
Barbora Lasíková
,S tréningom predajných technik som bola veľmi spokojná, či už s priebehom, materiálom, alebo štýlom vedenia tréningu. Veľmi chcem vyzdvihnúť Vašu ochotu cestovať za nami, čo vnímam ako veľké pozitívum oproti ostatným školiacim strediskám.
Barbora LasíkováAdditional income manager, IKEA Centres Slovensko
Na tréningu komunikácie som si uvedomil, aké sú moje komunikačné nedostatky, ako ich môžem odstrániť, a v čom sa môžem zlepšovať. Vzdelávanie prebieha predovšetkým formou tréningov, doplnených o teóriu. Človek si naozaj komunikáciu vyskúša a učí sa hlavne na vlastných chybách.
Jaroslav Žďarareferent, Miestny Úrad Košice-Západ
Karol Hönsch
KOUČING bol pre mňa prínosný, konzultant mi vedel poradiť, odpovedať na moje otázky a vedel ma motivovať k použitiu novo nadobudnutých informácií do praxe. Celé vzdelávanie ma motivovalo, donútilo ma urobiť veci nad ktorými som dovtedy váhal.
Karol Hönschvedúci oddelenia údržby, BSH Drives & Pumps
7702

Napíšte nám a my Vám pošleme viac INFO.

 

Pre lepšiu komunikáciu napíšte svoje meno, e-mail a číslo na mobil.

Marketingové a obchodné spracovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje(meno,priezvisko,e-mail,tel.číslo) sú u nás SUVko s.r.o. v bezpečí. Budú spracovávané na základe zásad ochrany osobných údajov, ktoré vychádzajú z aktuálnej a platnej slovenskej a európskej legislatívy. (Zásady ochrany osobných údajov)

Kliknutím na tlačidlo dávate súhlas s týmto spracovaním a kontaktovaním vašej osoby ohľadom ponuky, alebo aj s prijímaním 1 - 2 emailov mesačne z oblasti mäkkých zručností a sveta vzdelávania.

Kontaktovanie ohľadom ponuky (obchod)Novinky zo sveta vzdelávania (marketing)

Na marketingové účely do odvolania a na obchodné účely obdobie maximálne 5 rokov.
Môžete požiadať o prístup, vydanie, obmedzenie spracovania, opravu, výmaz, alebo úplne zabudnutie podľa normy č. 2016/679 GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, kliknutím na link na konci každého emailu, alebo požiadaním na info@suvko.sk .

Naši partneri:

 
 

Sme členom: