SUVko Coaching

Hlavnou filozofiou vzdelávacej spoločnosti 

SUVko Coaching je rozvoj strategického vzdelávania 

v oblasti ľudských zrojov so zameraním

na odhaľovanie ľudského potenciálu vo firmách.

VERÍME V TO, ŽE ČLOVEK JE SCHOPNÝ
ZISTIŤ PREČO ROBÍ TO ČO ROBÍ,
ODSTRÁNIŤ SVOJE STRACHY, A TAK
ODHALIŤ SVOJ MAXIMÁLNY POTENCIÁL.

Naše hodnoty

 

OSOBNÝ PRÍSTUP SA OVERIL

Na začiatku to bol nápad, z nápadu vízia a plán, a dnes poskytujeme služby v oblasti vzdelávania pre firemný sektor od top manažérov veľkých spoločností, až po najnižší stupeň riadenia. Od pôvodného zámeru udržať individuálny prístup pri kurzoch a tréningoch sme neustúpili ani o krok, a to je naším najdôležitejším tajomstvom úspechu.

NAŠOU ZVLÁŠTNOSŤOU JE ÍSŤ PROTI PRÚDU

V kvalite nerobíme kompromisy a prácu si neuľahčujeme dvojdňovými školeniami, aj keď by to pre tím lektorov a konzultantov bolo podstatne komfortnejšie ako 1-2 mesačná práca so zákazníkom. Pri tvorení kurzov a tréningov si častokrát vymeníme názory, pri hľadaní najefektívnejších diagnostík pre zákazníka sme nároční sami na seba.

SME PROFESIONÁLI

Nie sme učitelia z vysokoškolského prostredia, ani ľudia, ktorí by sa iba skrývali za metodiky a zahraničnú literatúru.
Celý tím lektorov sme podnikatelia z praxe. Vieme, čo je to vyhľadávať zákazníka, uspokojovať jeho potreby, a čo prináša starostlivosť o zamestnancov, aby nevyhoreli. Ale aj napriek tomu sa neustále vzdelávame, sledujeme nové trendy v odbore vzdelávania, aby sme vždy vedeli uspokojiť i tie najnáročnejšie požiadavky našich zákazníkov.

ZÁKAZNÍK JE NÁŠ ŠÉF

Každý jeden zákazník a každá jedna odprednášaná alebo odkonzultovaná hodina je pre nás dôležitá. Hoci to klientovi ide so zavádzaním nových poznatkov tažšie, aj tak nikdy nezabúdame na úsmev, či milé slovo, pretože aj to je súčasťou našej misie – spríjemniť nášmu zákazníkovi deň.
Naša práca a starostlivosť o zákazníka ani zďaleka nekončí odprednášaním, odtrénovaním, alebo ukončenou konzultáciou. Naším hlavným cieľom je sledovať výsledky našich zákazníkov aj po ukončení vzdelávania, a to či už formou vzdelávacej platformy, e-mailov, následných otestovaní zručností, ale aj príjemným posedením pri káve.
7709

V čom sme si získali dôveru našich klientov?

 
 
PRÍKLADY A PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE Z PRAXE80
ZAHRNUTÉ INDIVIDUÁLNE POTREBY ÚČASTNÍKA90
GAMIFIKÁCIA - ZÁŽITOK ZO VZDELÁVANIA95

Profily trénerov

 

Naši tréneri vkladajú do každého vzdelávacieho projektu svoje srdce.
Sledujú najnovšie trendy vo svete vzdelávania a HR odvetví, a preto Vám vždy naservírujú tie najefektívnejšie soft skills nástroje.
Svoje know-how a skúsenosti získané zo zahraničných spoluprác, projektov a konferencií spájajú s dlhoročnou praxou na slovenskom trhu.
Spoznajte našich dynamických a autentických trénerov.

+

Matúš Jarečný

MATÚŠ JAREČNÝ

LEARNING DESIGNER, TRÉNER A KOUČ
VO VZDELÁVACEJ SPOLOČNOSTI SUVKO COACHING

SOFT SKILLS ŠPECIALIZÁCIA:

CO-CREATION METÓDY – facilitácia workshopov Design Sprint, analýza potrieb zákazníka, efektívne prinášanie nápadov a ich ďalšie rozvíjanie, kreatívne vedenie porád, implementácia kreatívnych techník (napr. Persóny, Cesta službou, Landing Page, Card Sorting) do firemných kultúr, leadershipu a pracovných procesov

OSOBNOSTNÝ ROZVOJ – analýza silných stránok, priority, konflikt manažment a riešenie náročných situácií, hodnota a vnútorná motivácia

OBCHODNÝ ROZVOJ – úspešné vedenie obchodného stretnutia, vyjednávanie počas obchodných stretnutí, tvorba a vedenie obchodného tímu, Biznis Etiketa

KOMUNIKAČNÝ ROZVOJ – komunikácia s jasným zámerom a pochopením, prijímanie a podávanie spätnej väzby, aktívne počúvanie a vytvorenie skvelej pracovnej “klímy”, telefonická a emailová komunikácia, pútavé prezentovanie pred publikom, efektívne vedenie porád a meetingov

MANAŽÉRSKY ROZVOJ – leadership pre úspešného lídra, budovanie a vedenie výnimočného tímu, zlepšovanie efektivity tímu a jeho strategický rozvoj, budovanie dôvery v tíme, koučing stredného a top manažmentu, firemná kultúra, vedenie hodnotiacich pohovorov

SOFT SKILLS PRAX

BSH Drives and Pumps, s.r.o.
– tréningy pre odkomunikovanie zmeny pre stredný a vyšší manažment, tréningy pre stredný a vyšší manažment zamerané na leadership a rozvoj tímov, individuálny koučing vrcholových manažérov v rámci change managementu a kritického myslenia

T-Systems Slovakia s.r.o.
– workshopy pre projektových manažérov ako prijímať a podávať spätnú väzbu

Affinity Analytics, s.r.o.
– tréningy pre vyšší manažment a projektových manažérov v rámci rozvoja ich líderských zručností

Promiseo s.r.o.
– tréningy líderských zručností pre vyšší manažment

IKEA Bratislava
– tréning predajných zručností a argumentačných techník pre obchodných manažérov

Iné referencie v rámci vzdelávania zamestnancov:
Fpt Slovakia s.r.o., SWIDA Innovative s.r.o., Creative Industry Košice, Americká obchodná komora, AIESEC Slovakia, TEDx Banská Bystrica, Univerzita M. Bela v Banskej Bystrici, Univerzita pre moderné Slovensko I. Mikloša

SOFT SKILLS KARIÉRA

SUVko Coaching, konateľ 2013 – súčasnosť – firemné vzdelávanie v rámci soft-skills pre dlhodobý rozvoj potenciálu

Akadémia FG, manažér obchodnej siete 2011 – 2013 -obchodná činnosť v oblasti financií a bankovníctva

 

 

 


+

Matúš Draganovský

MATÚŠ DRAGANOVSKÝ

LEARNING DESIGNER, TRÉNER  A KOUČ
VO VZDELÁVACEJ SPOLOČNOSTI SUVKO COACHING

 

SOFT SKILLS ŠPECIALIZÁCIA:

CO-CREATION METÓDY – facilitácia workshopov Design Sprint a Service Design, aktívne zapájanie zamestnancov do spoluvytvárania firemných procesov, co-design procesov/služieb/produktov so všetkými zaintresovanými stranmi, implementácia kreatívnych techník (napr. World Café, Empatická mapa, Design Studio, User testing, A/B Testing) do firemných kultúr, leadershipu a pracovných procesov

OSOBNOSTNÝ ROZVOJ – timemanagement, priority a energymanagement, konflikt manažment a riešenie náročných situácií, vnútorná motivácia

KOMUNIKAČNÝ ROZVOJ – komunikácia s jasným zámerom a pochopením, prijímanie a podávanie spätnej väzby, aktívne počúvanie a vytvorenie skvelej pracovnej “klímy”, telefonická a emailová komunikácia, pútavé prezentovanie pred publikom, efektívne vedenie porád a meetingov, Train the Trainer – lektor, tréner, facilitátor

OBCHODNÝ ROZVOJ – úspešné vedenie obchodného stretnutia, vyjednávanie počas obchodných stretnutí, tvorba a vedenie obchodného tímu, Biznis Etiketa

MANAŽÉRSKY ROZVOJ – leadership, budovanie a vedenie výnimočného tímu, tímová spolupráca, zlepšovanie efektivity tímu a jeho strategický rozvoj, koučing stredného a vyššieho manažmentu, komplexný pohľad do riadenia ľudských zdrojov, firemná kultúra, vedenie hodnotiacich a development pohovorov


SOFT SKILLS PRAX

T-Systems Slovakia s.r.o.
– workshopy pre manažérov ako prijímať a podávať spätnú väzbu, tréningy pre rozvoj komunikačných a prezentačných zručností stredného manažmentu, tréningy pre rozvoj vyjednávacích zručností, Assessment a Development centrá pre stredný a vyšší manažment

Affinity Analytics, s.r.o.
– tréningy pre rozvoj top manažmentu, development plány pre HR manažéra v rámci procesu zavádzania zmien vo firemnej kultúre, tréningy komunikačných a argumentačných techník, individuálny koučing generálneho manažéra a vyššieho manažmentu

BSH Drives and Pumps, s.r.o.
– tréningy pre stredný a vyšší manažment zamerané na manažérky rozvoj a rozvoj tímov, koučing manažérov v rámci change managementu a kritického myslenia

Continental Reifen Deutschland GmbH
– implementácia komunikačných a prezentačných zručností, ako nástroja odkomunikovania zmeny medzi top manažmentom a stredným manažmentom

Iné referencie v rámci vzdelávania stredného a vyššieho manažmentu:
Fpt Slovakia s.r.o., Promiseo s.r.o., Creative Industry Košice, U. S. Steel Košice s.r.o., AT&T Global Network Services Slovakia s.r.o., Embraco Slovakia s.r.o., Ceremity Slovakia, s.r.o., GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o., Whirlpool Slovakia spol. s r.o., ARRIVA NITRA a.s.


SOFT SKILLS KARIÉRA

SUVko Coaching, learning designer  
2015 – súčasnosť – tvorba vzdelávacích programov pre firemné vzdelávanie v oblasti soft-skills

Timan s.r.o. , konzultant a lektor
2011 – 2014 – konzultačné a vzdelávacie služby pre firemných klientov

 

+

ELENA MORAVČÍKOVÁ

ELENA MORAVČÍKOVÁ

KOUČ, ŠKOLITEĽ, PRAKTIKANT NLP, KONZULTANT V OBLASTI ĽUDSKÝCH ZDROJOV VO VZDELÁVACEJ SPOLOČNOSTI SUVKO COACHING

SOFT SKILLS ŠPECIALIZÁCIA:

Certifikovaný Business Coach- ACC, pôsobí v rámci ICF (medzinárodnej koučingovej federácie), ako aj v rámci SAKO (Slovenská Asociácia Koučov) a je aj v ICF Sk (Slovenská komora ICF).


V rámci prístupu ku klientom poskytuje koučingové služby nasledovného charakteru:
– individuálny koučing (1:1)

– tímový koučing (skupiny, tímy, oddelenia)


V rámci typológie má v portfóliu tieto oblasti koučingu:

– business koučing ( riešenie pracovných problémov v biznis prostredí) + k tomu pridružený mentoring a prípadné poradenstvo
– manažérsky koučing ( ako pracovať so svojimi podriadenými a riešenie manažérskych problémov, konflikty na pracovisku,  práca s tímami v procese organizačnej zmeny, pri riešení komunikačných problémov, zložitých vzťahov na pracovisku, stresových situácií, hrozby burnoutu a pod.)
– life koučing – osobný transformačný koučing (zameranie sa na osobný rozvoj, potreba sebarealizácie, uvedomenie si a potreba zmeny v živote, prijatie a aplikácia zmeny v živote, riešenie rôznych personálnych, partnerských, osobných problémov).


VZDELANIE:

– Absolventka doktorantského štúdia Univerzity Konštantína Filozofa (Antropológia človeka; Etika- Biológia)

– Certifikácia NLP Practitioner

– Certifikácia FACET5 Psychodiagnostics

– Profesionálny kouč – Associate Certified Coach (ICF)


SOFT SKILLS PRAX:

SEW EURODRIVE SK, s.r.o.- osobný transformačný koučing pre zamestnancov a HR poradenstvo/ konzultácie

eCALL SLOVAKIA s.r.o.– školenia soft skills ( vedenie ľudí, rozvoj manažérskych zručností, práca s tímom, komunikačné zručnosti, práca s emóciami, zvládanie konfliktov), osobný transformačný koučing, tímový koučing

MARY KAY– osobný transformačný koučing a školenia soft skills ( komunikácia, zvládanie námietok, prekonávanie bariér, riešenie konfliktov)

SATUR TRANSPORT, a.s.- školenia soft skills (komunikačné zručnosti)

SATUR TRAVEL, a.s.– školenia soft skills ( rozvoj komunikačných zručností s využitím techník NLP), koučing

PROFICREDIT SLOVAKIA, a.s.– HR poradenstvo a konzultácie, recruiting, školenia soft skills (syndróm vyhorenia, zvládanie konfliktov, prezentačné zručnosti), sales koučing

NEMOCNICA SKALICA – transformačný koučing pre zamestnancov

PLUS ACADEMIA, s.r.o.– workshop o komunikácii za využitia techník NLP

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA PRUŽINOVÁ, s.r.o.– osobný transformačný koučing, psychodiagnostika FACET5

BUTTERFLY EFFECT, o.z.– osobný transformačný koučing

 

SOFT SKILLS KARIÉRA:

  • Počas svojej pracovnej kariéry pracovala viac ako 14 rokov na rozličných manažérskych pozíciách v rámci finančného sektora (prevažne bankovníctvo). Získané skúsenosti z oblasti manažmentu, riadenia a práce s ľuďmi využíva v rámci praxe ako profesionálny kouč, mentor, školiteľ a konzultant.
  • Pôsobí ako kouč v rámci projektu Butterfly Effect na rozvoj a zvýšenie angažovanosti pri dosahovaní cieľov.
  • Zaoberá sa pomocou individuálnym klientom pri hľadaní práce, poradenstvom a psychodiagnostikou, ako aj recruitingom a koučingom.
  • V rámci vzdelávania sa špecializuje na rozvoj komunikačných zručností, prácu s emóciami, osobnostný rozvoj, rozvoj manažérskych zručností za využitia koučingového prístupu. Pripravuje a realizuje školenia podľa potrieb klientov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Začnite ešte dnes s LEARNING DESIGNOMLEARNING DESIGN PRE FIRMU

MEDZI NAŠICH KLIENTOV PATRIA:

 

NAŠI DLHOROČNÝ PARTNERI O NÁS POVEDALI TOTO:

 
Absolvovaním vzdelávania od SUVko Coaching som si uvedomil, že úspešnosť mojej práce je daná kombináciou viacerých faktorov – efektívnou komunikáciou, poznaním techník vedenia, spoznať svojich ľudí, ich motívy, potreby a potenciál, a samozrejme prirodzene viesť a riadiť.Vďaka týmto tréningom som odhalil svoje osobné nedostatky, vlastné zdroje motivácie, i to, čím môžem podporiť vlastnú sebamotiváciu a zefektívniť svoju prácu tak, aby mi prinášala nielen lepší výkon, ale aj radosť.

 

Ing. Peter Pešta, vedúci výroby BSH Drives and Pumps

KOUČING bol pre mňa prínosný, konzultant mi vedel poradiť, odpovedať na moje otázky a vedel ma motivovať k použitiu novo nadobudnutých informácií do praxe. Celé vzdelávanie ma motivovalo, donútilo ma urobiť veci nad ktorými som dovtedy váhal.

 

Karol Hönsch, vedúci oddelenia údržby BSH Drives and Pumps

Z pohľadu AffinityAnalytics vidím vysokú pridanú hodnotu po absolvovaní tréningov a workshopov vo viacerých aspektoch, ako napríklad zlepšená morálka a zmena myslenia v ťažkých a vypätých situáciách. Teamleadri, ktorí absolvovali vzdelávacie aktivity začali oveľa viac rozmýšľať nad vecami z pohľadu firmy, čo je prínosom pre business aj osobné vzťahy. Ďalšie pozitívum som videl v pripravovaní sa na meetingy a pohovory v rámci tímu a one-on-one development rozhovorov. Vidím na nich väčšiu snahu efektívne delegovať v rámci členov svojich tímov a chcú im byť príkladom a oporou z pozície lídra.

 

Ing. Peter Štupák, General manager, Affinity Analytics

Pri vzdelávaní od SUVko Coaching som vždy vedela, že budem robiť niečo zaujímavé a že sa niečo nové dozviem. Naučila som sa, že za všetkým musí byť dobrá stratégia. Ak chceme dosahovať určité ciele , je potrebné si všetko poriadne do detailov premyslieť a nevrhať sa do toho bez rozmyslu.  Je taktiež dôležité naučiť sa spolupracovať s ostatnými členmi tímu, pretože je niekedy naozaj potrebné, aby ste nepracovali silou mocou samostatne. V tíme ide všetko ľahšie, keď sa spojí viac šikovných hláv. Ďalej som sa naučila, že je fajn poznať svojich členov tímu, vedieť v čom sú dobrí a v čom vynikajú a následne je super sa v tom navzájom podporovať.

 

Mgr. Anna Mária Gordiaková, HR manager, Affinity Analytics

S tréningom predajných technik som bola veľmi spokojná, či už s priebehom, materiálom, alebo štýlom vedenia tréningu. Veľmi chcem vyzdvihnúť Vašu ochotu cestovať za nami, čo vnímam ako veľké pozitívum oproti ostatným školiacim strediskám.

 

Barbora Lasíková, additional income manager, IKEA Centres Slovensko

,,Vzdelávanie naplnilo moje očakávania. Profesionálny tím a výborne nastavené vzdelávacie aktivity.”

 

Ivana Fiľková, finančný manažér, Creative Industry Košice

Napíšte nám a my Vám pošleme viac INFO.

 

Pre lepšiu komunikáciu napíšte svoje meno, e-mail a číslo na mobil.

Marketingové a obchodné spracovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje(meno,priezvisko,e-mail,tel.číslo) sú u nás SUVko s.r.o. v bezpečí. Budú spracovávané na základe zásad ochrany osobných údajov, ktoré vychádzajú z aktuálnej a platnej slovenskej a európskej legislatívy. (Zásady ochrany osobných údajov)

Kliknutím na tlačidlo dávate súhlas s týmto spracovaním a kontaktovaním vašej osoby ohľadom ponuky, alebo aj s prijímaním 1 - 2 emailov mesačne z oblasti mäkkých zručností a sveta vzdelávania.

Kontaktovanie ohľadom ponuky (obchod)Novinky zo sveta vzdelávania (marketing)

Na marketingové účely do odvolania a na obchodné účely obdobie maximálne 5 rokov.
Môžete požiadať o prístup, vydanie, obmedzenie spracovania, opravu, výmaz, alebo úplne zabudnutie podľa normy č. 2016/679 GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, kliknutím na link na konci každého emailu, alebo požiadaním na info@suvko.sk .

 
Vlastná Soft Skills platforma
Nechceme si nechávať informácie len pre seba, a preto sme sa rozhodli
podeliť sa s vami o nástroje, ktoré používame aj pri firemnom vzdelávaní.
Soft skills nástroje si môžete prezrieť v 6 oblastiach mäkkých zručností.
Nástroje na firemnykouc.sk

Sme členom: