FIREMNÉ VZDELÁVANIE V OBLASTI SOFT SKILLS

  • SME 
    SUVko COACHING

  • ODHAĽUJEME ĽUDSKÝ POTENCIÁL

  • DÁME VAŠIM ĽUĎOM NOVÝ IMPULZ

Nástup doby POROZUMENIA a SMART VÝSLEDKOV

Radi Vám pomôžeme prekonať priepasť:

SKUTOČNÉ POROZUMENIE

medzi falošným a skutočným porozumením, vybudovať medziľudské a manažérske
vzťahy,

SMART VÝSLEDKY

dosiahnuť smart výsledky prostredníctvom efektivity a inovatívnych riešení.
STIAHNUŤ SUVKO PORTFÓLIO

Témy vzdelávania

Medziľudské vzťahy

PRENOS INFORMÁCIE S POROZUMENÍM

Získajte pochopenie a porozumenie u vašich komunikačných partnerov, vytvárajte dohody, budujte vzťahy a zefektívňujte spoluprácu medzi vami.


TRAIN THE TRAINER

Získajte profesionálnu trénerskú/facilitačnú zručnosť, budujte pútavé tréningové/workshopové programy, a zabezpečte adaptáciu nových zručnosti
v teréne.

RÔZNORODOSŤ KOLEGOV RUŽE PRINÁŠA

Spoznajte svojich kolegov, tímy a zákazníkov, aj keď sú medzi vami odlišnosti. Vytvorte bezpečnú atmosféru v internom tíme, a využite diverzitu kolegov k spolupráci a výsledkom.

MODERNÉ PREDAJNÉ ROZHOVORY

Kombinujte techniky konzultatívneho
a koučingového predaja,
aby ste oslovili dnešných náročnejších klientov od kontaktovania po social selling.

SPEAKER STAR

Vytvárajte a prezentujte nezabudnuteľné prejavy, ktoré inšpirujú k zmenám, a podnecujú k otvoreným konverzáciám.


BUSINESS MINDSET A NETWORKING

Budujte svoju profesionálnu značku prostredníctvom pútavej výťahovej reči, majstrovstvom small talku
a zoznamovania sa s budúcimi zákazníkmi.

MOJE TELO SI ROBÍ ČO CHCE – REČ TELA

Pochopte svoje telo počas trémy pred prezentáciou, a pred kamerou si skúste, ako mať svoje telo pod kontrolou, čím vytvoríte perfektný prvý dojem.E-MAILOVÁ KOMUNIKÁCIA

Premeňte nudné e-maily
a príspevky pomocou jasných nástrojov, ktoré zaujmú aj toho najzaneprázdnenejšieho čitateľa.

RADIOAKTÍVNE
ROZHOVORY

Naučte sa ako viesť rozhovory, v ktorých ide skutočne o veľa pomocou konštruktívnych dialógov, bez negatívnej emócie a s výnimočnou sebaistotou.ČÍTANIE MEDZI
RIADKAMI – AKTÍVNE
POČÚVANIE

Osvojte si schopnosť čítať medzi riadkami, aktívne počúvať druhú stranu pomocou jednoduchých techník, a získajte dôveru a vzájomné porozumenie.

HOME (ANY) OFFICE/ REMOTE KONVERZÁCIE

Či už ste vo virtuálnom tíme alebo ste pár dní na home office, urobte všetko preto, aby ste sa dostali k správnym informáciám, udržali svoje postavenie v tíme a ukázali, že aj na diaľku ste platným členom tímu.

PRIJÍMANIE
A PODÁVANIE
SPÄTNEJ VÄZBY

Buďte súčasťou kultúry podávania spätných väzieb, a naučte sa iniciatívne žiadať o spätnú väzbu, či podať konštruktívnu spätnú väzbu bez urazenia druhej strany.

Manažérske vzťahy

SITUAČNÝ LEADERSHIP

Udržiavajte disciplínu v tíme, odstupňujte si „6 schodíkov kritiky“, zabezpečte spoľahlivé tímy, a delegujte úlohy SMARTER spôsobom. Začnite takto vytvárať samoriadiace tímy s rastovým myslením.

ZRUČNOSŤ
BUDÚCNOSTI –
ADAPTABILITA ZMENY

AQ – adaptability kvocient, potrebný okrem IQ a EQ pre rýchlejšie učenie sa, ľahšie zvládanie zmien, kreativitu v myslení a kritickom myslení pri adaptácii zmien.

KOUČINGOVÉ ROZHOVORY

Začnite budovať koučingovú kultúru, pomôžte si koučingovými otázkami,
a nájdite tie správne odpovede, ktoré posunú vás a celý tím k jasnejšej predstave.

MEETING GURU

Zistite ako viesť efektívne meetingy s jasnými výstupmi a interaktívne angažujte všetkých členov svojho tímu. Či už ste v online alebo offline, pomôže vám technika „Presýpacích hodín“.

Osobná efektivita

NÁSTROJE
TIMEMANAGEMENTU
PRI DOSIAHNUTÍ CIEĽA

Aplikujte kreatívnu tímovú metodológiu od Google Ventures a otestujte nové tímové nápady, procesy, či produkty. Vyriešte problémy v efektívnom čase počas 3-5 dní. Verte, tento vysoko angažovaný proces vám dokáže ušetriť množstvo času a peňazí.

ENERGY WEEKS -
DOBITIE BATERIEK

Dobitie svojich energetických bateriek za účelom duševného zdravia. Porazte novodobé nástrahy ako digitálne rozptyľovanie, prokrastinácia, multitasking a sociálny odstup.

Firemná
inovatívnosť

DESIGN SPRINT

Aplikujte kreatívnu tímovú metodológiu od Google Ventures a otestujte nové tímové nápady, procesy, či produkty. Vyriešte problémy v efektívnom čase počas 3-5 dní. Verte, tento vysoko angažovaný proces vám dokáže ušetriť množstvo času a peňazí.

DESIGN THINKING-
TVORBA FIREMNEJ
IDENTITY

Zadefinujte si vašu misiu, víziu a budujte Brand Ambasádorov prostredníctvom inovatívnych prístupov. Staňte sa so svojimi zamestnancami spolutvorcami firemnej kultúry.

Náš systém práce

Ľudia na prvom mieste

Čo tým myslíme?

V digitálnej dobe sú informácie od nás len na jeden klik. Kvôli tomu je dôležité nielen vyskladať vzdelávanie pre seba a spájať ho ako mix všetkého užitočného, ale skutočne hľadať prepojenia, praktickosť a našitie na mieru. Mať teda na pamäti individuálne potreby účastníkov a zadávateľa spojené s firemnými business cieľmi.

Kvalita vzdelávania sa určuje podľa toho, či je:
RELEVATNÉ
INTERAKTÍVNE
PRAKTICKÉ

3 kľúčové fázy vzdelávania

1. LEARNING DESIGN

Na začiatku procesu pozorne počúvame nielen zadávateľa, ale do analýzy potrieb zahrnieme aj samotných účastníkov vzdelávania.
Pomocou testu soft skills, vypočutia všetkých zainteresovaných strán a Focus groupu s budúcimi účastníkmi vzdelávania, spoločne určíme cieľ vzdelávania, požadované zmeny správania a efektívne rozvojové aktivity.

2. REALIZÁCIA VZDELÁVANIA

Pomocou diskusií v tíme, kreatívnych techník, pragmatických nástrojov a interaktívnych cvičení, účastníkov pútavo angažujeme do vzdelávacieho procesu a pomáhame im prechádzať cestou transformácie, či adaptácie. Od získavania vedomostí až k realizácii a využitiu nástrojov v praxi.

3. ADAPTÁCIA ZRUČNOSTÍ

Veľa učenia sa deje aj mimo tréningov/ workshopov/ koučingov. Napriek tomu sa vzdelávanie považuje za jednorazovú udalosť.

Chceme to zmeniť, a preto aktivizujeme účastníkov pomocou
- e-learningovej platformy,
- rozhovormi s ich manažérmi,
- projektami a výzvami do terénu pre samotných účastníkov,
- koučingové face-to-face konzultácie, na ktorých si účastníci vzdelávania dokážu vyriešiť individuálne skryté bariéry, či vytvoriť personalizovaný akčný plán pre svoj ďalší rozvoj.

Formy vzdelávania

1

WORKSHOP - SKUPINOVÁ FORMA

Počet ľudí: od 10-15 
Rozsah: 2-3 hodiny

Cieľom workshopov je oboznámiť účastníkov s informáciami, precvičiť si nové nástroje a inšpirovať ich k použitiu. 
Angažovanosť je zabezpečená vytvorením menších skupín.

2

TRÉNING - INDIVIDUÁLNA FORMA

Počet ľudí: 5-6
Rozsah: 4 hodiny v cca 4 blokoch

Cieľom tréningov je individuálne precvičenie novonadobudnutých informácií za účelom ich pretavenia do zručnosti, a následne do samotnej skúsenosti (praxe). Využívame drilling, intenzívnu spätnú väzbu a dlhodobú podporu za účelom viditeľného progresu.

3

KOUČING/ MENTORING - OSOBNÁ FORMA

Počet ľudí: 1
Rozsah: 1-1,5 hodinové sedenia

Cieľom koučingu je hľadanie nových uhlov pohľadov na riešenie problémov, vytvorenie akčných plánov či plnenie cieľov.
Cieľom mentoringu je oboznámiť účastníka s novým nástrojom, ktorý si má možnosť natrénovať a následne získavať spätnú väzbu.

Spoznajte náš TÍM

Naši členovia tímu vkladajú do každého vzdelávacieho projektu svoje srdce.

Sledujú najnovšie trendy vo svete vzdelávania a HR odvetví, 
a preto Vám vždy naservírujú tie najefektívnejšie soft skills nástroje
Svoje know-how a skúsenosti získané zo zahraničných spoluprác, projektov a konferencií 
spájajú s dlhoročnou praxou na slovenskom trhu. 

MATÚŠ JAREČNÝ

learning designer, tréner, lektor, kouč
Používa pragmatický prístup pri vzdelávaní a je LEKTOROM ROKA do 30 rokov za rok 2018.

JÁN ŠANTA

riaditeľ obchodu
Svoje dlhoročné poznatky z obchodu využíva pri akvizícii nových partnerov.

MATÚŠ DRAGANOVSKÝ

learning designer, tréner, lektor, kouč
Užíva si networking a inšpiratívne podnety počas procesu vzdelávania.

Naši PARTNERI 
tvoria spoločný ekosystém

Naši partneri vo finálnom celku tvoria tento svet krajším.
Sme hrdí, že ich môžeme posúvať vpred a oni posúvajú vpred nás.

Kontaktujte nás

Zavolať?  Napísať?  Prísť osobne?

KONTAKTNÝ FORMULÁR


Stretnime sa offline, alebo online

Ján ŠANTA - obchodné oddelenie
+421 918 491 137  /   santa@suvko.sk

Matúš DRAGANOVSKÝ - obchod a vzdelávanie
+421 904 222 120  / draganovsky@suvko.sk

Matúš JAREČNÝ - obchod a vzdelávanie
+421 915 172 398  / jarecny@suvko.sk

Firemný e-mail:
info@suvko.sk

Adresa:
Trieda SNP 39, Košice 040 11

Spojme sa na sociálnych sieťach:

Chcete nás spoznať viac?

Stiahnite si ZDARMA naše portfólio a spoznajte postup našej práce, témy vzdelávania či metódy, ktoré pri vzdelávaní využívame. 
STIAHNUŤ PORTFÓLIO
checkmagic-wandlockdicestareyecamera-videouserscartmapkeyboardpower-switchbubblediamondleafrocketearthhourglassclockarrow-uparrow-downmovewarninglayers linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram