3 „domáce úlohy“ pre moderné organizácie, o ktorých sa v príručkách pre rok 24 sotva dočítate

Vstupujeme do roku, kde slová ako „umelá inteligencia“ a „automatizácia“ už nie sú len budúcnosťou, ale aj súčasnosťou. Ak si stále myslíte, že vašu prácu raz nahradia roboty, čítajte pozorne ďalej.

Aj keď AI určite dominuje titulkom, existuje celý svet trendov a prístupov v oblasti učenia a rozvoja (L&D), o ktorých sa zatiaľ veľa nehovorí, ale ktoré sú kľúčové pre budúcnosť rozvoja našich organizácií. Ponúkam vám exkluzívny pohľad na tie menej diskutované, no rovnako významné tendencie v HR a  L&D, ktoré by mali byť na vašom radare v roku 2024 ešte viac ako kedykoľvek predtým.

Posunú totižto naše stratégie v oblasti ľudských zdrojov a firemného vzdelávania na novú úroveň.

Vopred upozorňujem, že si vyžadujú dve kľúčové veci.

  1. prelomenie stereotypov v kolektívnom myslení našich tímov a organizácií,
  2. prínosné objavenie, ako môžeme spoločne formovať budúcnosť vzdelávania a rozvoja v našich organizáciách.

Začnime ale krátkou retrospektívou…

Sumár top trendov v oblasti firemného rozvoja a firemného vzdelávania za rok 2023

Na základe odborných skúseností a výstupov z mnohých prieskumov, Learning and Development (L&D) zahŕňa zvýraznenie 5 kľúčových oblastí, ktorým bola venovaná značná pozornosť a inovácie. Nie, to neznamená, že sa už plne etablovali v každej organizácii a bežia na „plný plyn”. Skôr sú to prístupy, o ktoré sa organizácie opierali a testovali ich vo svojom prostredí. Tu je prehľad tých najrozšírenejších.

Že ich vaša organizácia ešte ani nenavnímala? Možno je najvyšší čas, trh predsa nikdy nespí…

Digitálna transformácia vo vzdelávaní

V roku 2023 sa zvýšil dôraz na integráciu digitálnych nástrojov do L&D. Spoločnosti prijali e-learningové platformy, virtuálnu realitu (VR) a rozšírenú realitu (AR) pre pohlcujúcejšie a interaktívnejšie vzdelávanie.

Zameranie na rozvoj mäkkých zručností

Zvýšený dôraz sa kládol na rozvoj mäkkých zručností, ako je emocionálna inteligencia, vodcovstvo a komunikácia, pričom sa uznal ich význam v dynamickom podnikovom prostredí.

Meranie dopadu vzdelávania na business

Spoločnosti sa viac zamerali na hodnotenie efektívnosti svojich programov L&D. Metriky a KPI boli vyvinuté na posúdenie vplyvu rozvojových aktivít na výkon, produktivitu a obchodné výsledky organizácie.

Umelá inteligencia a strojové učenie v HR a L&D procesoch

Používanie AI a strojového učenia na prispôsobené odporúčania učenia, prediktívne analýzy a automatizáciu administratívnych úloh v HR procesoch zaznamenalo výrazný nárast.

Upskilling a Reskilling

Riešenie nedostatku zručností v dôsledku prijatia a narušenia zo strany novej technológie. Organizácie uprednostňujú komplexné rozvojové programy pre zamestnancov, aby sa naučili nové zručnosti a aktualizovali svoje kompetencie. Je to efektívnejšie nielen z hľadiska vynaložených finančných nákladov. Cenné know-how, skúsenosti a talent tak ostáva vnútri organizácie.

Rok 2024 však bude z môjho pohľadu ešte o niečo náročnejší. Na koho? No predsa na nás.

Pretože, ako som písal v úvode, v dobe narastajúcej AI bude záležať na správnom a komplexnom uchopení týchto 3 trendov. A ktorá organizácia si ich osvojí ako prvá či skôr, získa značnú konkurenčnú výhodu.

Znie to trošku hororovo?

Sorry, jako…

Také sú karty, s ktorými tento rok a v tých nasledujúcich hráme…

Tvorba firemnej kultúry cez Employee Engagement

„Zapojenie zamestnancov ako kľúč k silnej firemnej kultúre”

Aktívne zapojenie zamestnancov je základným kameňom úspešnej firemnej kultúry. Trend sa zameriava na vytváranie prostredí, kde sa zamestnanci cítia cenení a motivovaní k účasti na firemných aktivitách.

Podľa štúdie Gallup organizácie s vysokým zapojením zamestnancov hlásia o 21 % vyššiu produktivitu.

Firmy, ktoré efektívne zapájajú svojich zamestnancov, majú vyššiu produktivitu, lepšiu spokojnosť zákazníkov a nižšiu fluktuáciu pracovníkov.

A navyše, výskum spoločnosti Towers Watson ukázal, že firmy s vysokou mierou zapojenia majú o 22 % vyššiu ziskovosť.

Kľúčové je organizovať konzistentne a strategicky aktivity zamerané na zvýšenie zapojenia, ktoré zahŕňajú tímové stretnutia, spätnú väzbu a uznanie. Za firemné sa „žúruje najlepšie”, no jeden dobrý teambuilding to nespraví. Firemná kultúra sa neudeje za noc, je to makačka a konzistentná práca. Tak zo strany firmy, ako i zo strany zamestnancov. Firemnú kultúru budujú všetci. Od top managementu, cez vedúcich oddelení až po jednotlivých členov tímu.

Rozvoj Employee Experience ako prostredia pre všetkých! Nielen pre pár vyvolených

„... alebo ako zažiť prácu INAK”

Employee Experience (EX) zahŕňa všetky interakcie zamestnanca s firmou od nástupu až po odchod. Pozitívna EX vedie k vyššej angažovanosti, lojalite a celkovej spokojnosti.

Štúdia LinkedIn ukázala, že firmy s pozitívnou EX majú o 2,5-krát vyššiu pravdepodobnosť, že budú vnímané ako najlepší zamestnávatelia.

Stratégie zlepšenia EX zahŕňajú flexibilné pracovné podmienky, príležitosti na osobný a profesionálny rozvoj a podporu zdravého pracovného prostredia. Výskum spoločnosti Jacob Morgan zároveň ukázal, že organizácie investujúce do EX majú štyrikrát vyššiu ziskovosť.

Tímové učenie sa a zamestnanecké platformy pre riadenú spoluprácu

„Spoločná cesta k znalostiam a zdieľaniu v celej organizácii“

V dnešnom pracovnom prostredí je spolupráca kľúčom k úspechu. Tento trend podporuje vytváranie prostredí, kde sa tímy učia a rastú spoločne prostredníctvom spoločných projektov a workshopov.

Podľa Harvard Business Review, tímy, ktoré sa spoločne učia, dosahujú o 25 % vyššiu produktivitu.

Tímové učenie sa zahŕňa spoločný rozvoj zručností a vedomostí v rámci tímov v konkrétnej organizácii. Táto metóda tak podporuje multidisciplinárnu spoluprácu, inováciu naprieč firmou a zdieľanie vedomostí od zamestnanca z jedného oddelenia k druhému. Veľmi efektívne, prirodzene a riadenie.

Prieskum spoločnosti Bersin od Deloitte ukázal, že organizácie s kultúrou kontinuálneho učenia sa majú o 37 % vyššiu produktivitu.

„Vytvorenie priestoru na zdieľanie: zamestnanecké platformy“

Takéto zamestnanecké platformy na zdieľanie umožňujú zamestnancom vymieňať si nápady, skúsenosti a osvedčené postupy. Tieto platformy podporujú vzájomné učenie sa, inovácie a posilňujú firemnú kultúru. Zahŕňajú fóra, blogy a sociálne siete, kde zamestnanci môžu prispievať a zdieľať obsah.

Výskum spoločnosti McKinsey ukázal, že spoločnosti využívajúce sociálne/tímové učenie sa a nástroje, zaznamenali zvýšenie produktivity o 20 – 25%.

Štúdia spoločnosti Altimeter Group zistila, že 72 % firiem používajúcich firemné sociálne siete a riadené interakcie medzi zamestnancami hlásilo zvýšenie efektivity.

Je jasné, že pred nami stojí vzrušujúci rok 2024 plný príležitostí.

Od agilného vedenia až po rozvoj zamestnaneckej skúsenosti, od tímového učenia sa po zdieľanie na zamestnaneckých platformách – každý z týchto trendov otvára dvere k nekonečným možnostiam pre náš osobný a profesionálny rast. Zatiaľ čo technológie a stratégie sa môžu meniť, jadro – naši ľudia a naše hodnoty – zostáva konštantné. Investícia do rozvoja našich organizácií a budovanie silnej kultúry učenia sa je investíciou do budúcnosti každej organizácie…

… s odhodlaním, inovatívnosťou a spoluprácou, aby sme vytvorili lepšie pracovné prostredie pre všetkých a spoločne posunuli hranice toho, čo je možné. V biznise, firemnej kultúre, v rešpekte jedného k druhému.

Nech každý z nás prinesie jeden nápad, jednu myšlienku, ktorú chce rozvíjať. Spoločne budeme tieto nápady pestovať, až kým sa nestanú skutočnými riešeniami, ktoré posunú našu organizáciu vpred.

Nech tento rok nie je len o sledovaní zmien, ale o ich tvorení.

Nech je rok 2024 rokom, keď každý z nás prispieva, rastie a spoločne formujeme budúcnosť našej organizácie.

Držím palce!

Matúš

Chcete nás spoznať viac?

Stiahnite si ZDARMA naše portfólio a spoznajte postup našej práce, témy vzdelávania či metódy, ktoré pri vzdelávaní využívame. 
STIAHNUŤ PORTFÓLIO
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram