DOKÁŽE JEDNOTLIVEC OVPLYVNIŤ CELÚ ORGANIZÁCIU? ÁNO, TAKTO!

Viera v seba je základný pilier osobného i profesijného života. Sebavedomý človek je ten, ktorý pozná svoju hodnotu, svoje silné aj slabé stránky, a je si vedomý toho, čo dokázal. Avšak ak človek neverí sebe, ťažko môže veriť niekomu alebo niečomu inému.

Viera v seba ako základný pilier 🏛

Hodnoty sú našou predstavou toho, čo je správne v rámci správania sa k druhým i k sebe samému. Určenie si hodnôt nám pomáha v každodennom rozhodovaní sa o tom, aký prístup zvolíme, ako sa budeme správať, čo povieme alebo nepovieme.

Do akej miery ste spokojní, akými hodnotami žije VÁŠ TÍM/VAŠA ORGANIZÁCIA?

Občas počúvam vyjadrenia: „Matúš, a čo ja zmôžem sám“, moju prácu aj tak nikto nevidí, veď ja som len rádový zamestnanec, nie manažér, prípadne veď ja som len také malé koliesko v tej veľkej mašine zvanej korporát...

Áno, je pravda, že to nie je jednoduché, niekedy to trvá veľmi dlho, až sa zdá, že to svetielko na konci tunela sa vzďaľuje stále viac a viac...

Prečo verím v silu jednotlivca/tímu, ktorý robí veci s dobrým úmyslom, dávkou vášne a out-of-the-box prístupom?

Tento obrázek nemá žádný popisek

V praxi sa to často nazýva ostrovček pozitívnej deviácie, odklon od štandardného správania ostatných (ideálne tým správnym a želaným smerom). 🙋

Každá moderná organizácia potrebuje svojich ambasádorov pozitívnej zmeny

Veľmi dobre to popísali autori článku v Harvard Business Review s názvom Ako vie jedna osoba zmeniť svedomie organizácie. Vyberám sumár rád a pohľadov, ktoré dávajú veľkú hĺbku a ten správny Call-To-Action. ⬇️

Sila jedného 🗣

Keď má líder, dokonca aj líder na strednej alebo nižšej úrovni, zápal pre pozitívnu zmenu a zmysluplnú víziu. Ostatní budú nasledovať a môžu sa stať prekvapivé veci – dokonca aj kultúrna zmena vo veľkom meradle.

Sila postupného budovania zručností 📈

Nepodceňovať žiadnu šancu, aj keď malú, na zdokonaľovanie svojich schopností spochybňovať status quo pre väčšie dobro. Dôsledne trénujte svoju „odvahu pre náročné konvenčné situácie“, aby bola pripravená v prípade potreby.

Sila trvalého sústredenia a odhodlania 🔎

Postupom času sa neprijateľné môže stať normou a energia na zmenu sa rozplynie. Výzva je dobrodružstvo a proces budovania osobnej identity. Je to postupný proces, ktorý istú dobu trvá. Konzistencia je teda ten kľúč.

Sila využitia privilégií na pomoc ľuďom s menšími privilégiami 👥

Je ešte lepšie a obohacujúcejšie, keď transformácia pomáha aj tým, ktorí majú menej privilégií. To znamená, že ako jednotlivec sa môžeme stať „silným advokátom“ a hlasom aj tých, ktorí na zmenu aktuálne nemajú dostatok sily či sebavedomia (neskôr nás však môžu v procese podporiť a oceniť to, že sme sa ich v danom čase zastali).

Je to pomoc, ktorá pozitívne ovplyvňuje a buduje našu sebaúctu a silu osobnej značky v organizácii.

... a záver? OCEŇUJME TAKÉTO SPRÁVANIE CEZ RECOGNITION HR PROGRAMY.

DELIVERY OF PROMISE: HODNOTY ZAMESTNANCA V SPOJENÍ CIEĽMI ORGANIZÁCIE + HR AKTIVITY

Tento obrázek nemá žádný popisek

V čom všetkom pomáha správny a najmä DLHODOBÝ ROZVOJ ZAMESTNANCOV A TALENTU vašej organizácii a HR?

🔶 Prilákanie a udržanie ŠPIČKOVÝCH TALENTOV. Nedávny prieskum TINYpulse zistil, že 76 percent zamestnancov hľadá príležitosti na rast. Nepotrebujú tak hľadať rast mimo, ak máte plán v rámci organizácie.

🔶 ZLEPŠENIE VZŤAHOV zamestnancov a organizácie

🔶 Posilnenie FIREMNEJ KULTÚRY

🔶 Zvýšenie atraktivity firemnej značky a získanie KONKURENČNEJ VÝHODY

🔶 Zosúladenie cieľov učenia sa s ORGANIZAČNÝMI CIEĽMI

Skúste napríklad tieto HR A DEVELOPMENT AKTIVITY pre identifikáciu individuálnych a tímových hodnôt v rámci RETENCIE A TALENT MANAGEMENT prístupu:

👤 individuálny coaching (formulovanie vlastných presvedčení)

🛡 gamifikačný tímový program (hra = bezpečie)

💡 workshop s design thinking metódami (kreativita + team vision)

🧠 brain + storming (individuálne zamyslenia + zdieľanie v tíme)

🗣 ambassador program (kotvenie hodnôt do kultúry)

Tento obrázek nemá žádný popisek

Hoci sa o podnikových transformáciách takmer všeobecne predpokladá, že ide o procesy zhora nadol, v skutočnosti môžu strední manažéri a nadriadení v prvej línii či samotní členovia tímov urobiť významné zmeny...

Ak majú VÁSEŇ a správnu PODPORU SVOJEJ ORGANIZÁCIE.

Držím prsty!

Matúš

Chcete nás spoznať viac?

Stiahnite si ZDARMA naše portfólio a spoznajte postup našej práce, témy vzdelávania či metódy, ktoré pri vzdelávaní využívame. 
STIAHNUŤ PORTFÓLIO
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram