Začiatok novej doby alebo keď destilujeme nápady za okrúhlymi stolmi

Východné Slovensko už čoskoro čakajú významné zmeny na ekonomickej či spoločenskej úrovni. Do Košického a Prešovského kraja sa rozhodli prísť dve veľká mená – Volvo Cars a Bosch – a s ich príchodom sa spájajú nové výzvy. Výzvy, pred ktorými stojíme, sú veľké a potrebujú množstvo času, pozornosti a uhlov pohľadu. Preto sme im venovali vo viacerých fázach projektu Mapping the Current State of Eastern Slovakia’s Potential.

Na východné Slovensko mieria dvaja strategickí investori – pri obci Valaliky v Košickom kraji vzniká moderný závod švédskej automobilky Volvo a spoločnosť Bosch spúšťa výrobu motorov do elektrobicyklov v obci Záborské pri Prešove. Ich pôsobenie bude pre región výraznou ekonomickou posilou a zmení sa tak celé podhubie  východného Slovenska, ekonomicky aj celospoločensky. „Predpokladáme, že nás čaká celková zmena myslenia a chápania závodov na východnom Slovensku,“ tvrdí Matúš Draganovský, hlavný facilitátor projektu. Podľa neho tiež príchodom investorov datujeme 4. dôležitý míľnik vo vývoji celého regiónu. Prvým bol príchod U. S. Steel, za druhý míľnik považuje vznik Košice IT Valley a príchod T Systems, tretí míľnik spája so získaním titulu Európske hlavné mesto kultúry 2013 pre Košice. Každá zo spomínaných udalostí priniesla do regiónu nové pracovné miesta, nové projekty a pomohla spoločnosti rásť a rozvíjať sa.

Okrem ekonomických zmien čaká východné Slovensko aj príchod nových kultúr a národností, ich asimilácia a začlenenie sa do zabehnutých procesov. Je preto dôležité uvedomiť si, kde všade budeme ako región potrebovať implementovať nové riešenia na výzvy. Stanovili sme si preto cieľ zosieťovať a spojiť všetkých dôležitých stakeholderov, aby na jednej strane spoločne zmapovali aktuálny stav hospodárskeho ekosystému východného Slovenska a na strane druhej sa pokúsili zadefinovať potreby či prípadné odporúčania pre jeho lepšiu budúcnosť,“ približuje Katarína Miňová, Regional Manager z AmCham Slovakia.

Cieľom projektu Mapping the Current State of Eastern Slovakia’s Potential bolo zadefinovať kľúčové výzvy v rámci 6 oblastí, ktoré súvisia s príchodom týchto investorov, a vytvorenie pozičného dokumentu, teda akýchsi guidelines, ktoré nám pomôžu čiastočne pretvoriť náš ekosystém a pripraviť ho na nadchádzajúce zmeny.

V súvislosti s príchodom strategických investorov SUVKO oslovila Americká obchodná komora (AmCham) a prizvala nás k spolupráci na podnetnom evente s cieľom mapovania celého východného Slovenska a jeho potenciálu. V prípravnej fáze projektu sme sa zhodli na 6 oblastiach, ktoré považujeme za kľúčové: Attractivity & Visibility, Infrastructure, Innovation Ecosystem, Healthcare, Human Capital a Manufacturing. Oslovili sme členov AmCham a vyzvali sme ich k aktívnej účasti, pretože sa riadime príslovím: „Viac hláv, viac rozumu.“

Na začiatku boli výzvy 

Prvá fáza projektu sa konala 25. mája 2023 v Košiciach. Svojou účasťou na evente prispelo 90 odborníkov z rôznych odvetví k otvoreniu diskusie o súčasnom stave východoslovenského regiónu a jeho potenciáli s ohľadom na príchod nových investorov. Cieľom bolo navnímať a identifikovať súčasný stav potenciálu regiónu a identifikovať výzvy a hybné sily potrebné pre jeho rozvoj. 

V prvej fáze sa účastníci zameriavali na mapovanie aktuálnych výziev, ktoré by potom v ďalšej fáze mohli spoločne pretaviť do konkrétnych odporúčaní. Pri 6 roundtabloch venovaných jednotlivým oblastiam diskutovali účastníci pod vedením facilitátora z vybranej firmy, ktorá v danej oblasti pôsobí. Jednou z facilitátoriek bola aj Eva Belková, partner spoločnosti BDO Slovakia: „Hlavným rozdielom od ostatných workshopov bolo pre mňa poznanie, že každý participant bol špička vo svojom odbore a aktívne chcel prispieť/prispievať do diskusie, tým sa celá skupina obohacovala a vzájomne validovala svoje nápady.“ Support im robili spolufacilitátori z AmCham. 

Každý roundtable sa riadil vopred pripravenou koncepciou a procesmi na základe metodiky Design Thinking. Zodpovednou osobou za dizajnovanie aktivít a riadenie všetkých procesov bol náš Matúš Draganovský zo SUVKA: „Metodika Design Thinking využíva kreatívne techniky, ktoré sú veľmi efektívne. Ich princípom je prísť za čo najkratší čas s čo najlepšími nápadmi. Časovanie  a tempo aktivít zabezpečilo, aby sa pri stoloch nerozprávalo kvetnato len o tom, ako by to mohlo byť, ale aby sme za čo najkratší možný čas vydestilovali tie najlepšie možné riešenia, aby sme sa v závere dostali k reálnym výzvam, ktoré sú veľmi konkrétne a špecifické.“

Výsledkom práce účastníkov boli konkrétne formulované výzvy, ktoré si navzájom odprezentovali. 1 – 3 výzvy za každý roundtable položili solídny základ pre nasledujúce kroky projektu – špecifikáciu odporúčaní vo fáze 2.

„Postupne sme spolu vytvorili veľmi dobre fungujúci tím, kde žiadna myšlienka alebo žiadny názor neboli zmietnuté zo stola.“

Eva Belková, Partner, BDO Slovakia

Pracovalo sa aj v medzipriestore

V období medzi fázami projektu sa v AmCham venovali detailnej analýze sformulovaných výziev. Podrobne ich rozpracovali, zosumarizovali pre jednotlivé roundtable a podporili ich konkrétnymi dátami. S týmto dátovým výstupom pracovali účastníci vo fáze 2, kde prepojili konkrétne výzvy z fázy 1 a s podporou získaných dát hľadali konkrétne odporúčania.

Konkretizuj, špecifikuj

Druhá fáza projektu prebehla 5. októbra 2023 opäť v Košiciach. Účastníkov čakala o stupeň náročnejšia úloha ako v máji: mali jeden deň na to, aby položili na stôl dokopy 18 veľmi konkrétnych, realizovateľných a skvalitňujúcich odporúčaní. Rozdelení na 6 skupín, pri každom roundtabli účastníci spolu s facilitátormi diskutovali, predstavovali rôzne nápady, podporovali ich argumentami a „bojovali“ o tie najlepšie. Aj v tejto fáze boli jednotlivé aktivity presne načasované, aby sa z množstva podnetov podarilo za čo najkratší čas vybrať tie najlepšie. Každá skupina mala za úlohu zostaviť zoznam 6 najdôležitejších odporúčaní za danú oblasť.

Popri procese výberu najdôležitejších odporúčaní sa účastníci pasovali s ďalšou, nemenej náročnou úlohou – odporúčania, ktoré sa snažili formulovať, museli byť naozaj čo najkonkrétnejšie. Mnohé pálčivé témy, ktoré pociťovali ako naliehavé a potrebné riešiť, bolo treba rozmeniť na drobné a prísť s úplne konkrétnym problémom a jeho konkrétnym riešením. Cieľom bolo vyhnúť sa prázdnym frázami a vate a úderne pomenovať podstatu.

V závere podujatia sa všetci účastníci stretli a každá skupina v stanovenom časovom limite stručne odprezentovala svojich 6 naj odporúčaní. Po prezentácii mali ostatní účastníci možnosť hlasovať a vybrať, aj na základe prezentácie, top 3 odporúčania. Takýmto spôsobom sme na konci dňa mali v rukách 18 top odporúčaní pre vládu a samosprávy.

Fáza 2 poskytla základ pozičného dokumentu, ktorý AmCham dodatočne spracoval a pripravil pre nasledujúce kroky – sadnúť si so samosprávami a s novou vládou a predstaviť 18 odporúčaní za biznis. „Projekt bol sondou do reality a potenciálu východoslovenského hospodárskeho prostredia a jednotlivých komponentov, ktoré ho tvoria z pohľadu infraštruktúry, talentu, vzdelávania, inovácií, atraktivity, silného výrobného sektora či pálčivej témy zdravotníctva. Zámerom bolo dívať sa na tieto témy autenticky a kros-sektorovo (biznis, akadémia, verejný a tretí sektor), a dospieť nielen k spoločnému pomenovaniu výziev, ktorým región čelí, ale v druhej fáze aj nájsť pre tieto výzvy možné riešenia, zhrnula Katarína Miňová.

Stoja pred nami mnohé otázky, na ktoré, či chceme, alebo nie, budeme musieť v blízkej budúcnosti hľadať odpovede a riešenia. Treba vytvoriť nové školy, kde budú nové komunity fungovať. Treba nastaviť spoločnosť tak, aby sa nové komunity necítili vylúčené. A aké sú naše očakávania? „Prial by som si, aby sa pozičným dokumentom v prvotných fázach začali zaoberať mestá, mikrosystémy v štáte, ktorých sa to reálne bude týkať. Mojím želaním je, aby veľmi intenzívne začali konkrétne kroky riešiť minimálne Košice a Prešov. Aby aj miniekosystémy boli aktívnymi tvorcami a hľadali spôsoby, ako zapracovať nové riešenia do mestských plánov,“ hovorí svoju predstavu Matúš Draganovský.

My všetci vieme, že odporúčania a riešenia v pozičnom dokumente nezmenia veci tu a teraz. Pravdepodobne ich účinky pocíti až ďalšia generácia, alebo my možno po desiatich rokoch. Nepristupovali sme k tomu s mindsetom hasenia toho, čo nefunguje. Nazerali sme na to cez optiku od problémov k riešeniam. Naším cieľom nebolo poukázať na problémy, o ktoré sa potkýname v súčasnosti, ale nájsť na konkrétne problémy konkrétne riešenia.

„Tento projekt bol výnimočný tým, že jeho ústredným a najdôležitejším motívom je posilnenie  dôvery a zefektívnenie komunikácie kľúčových hráčov regionálneho ekosystému.“

Katarína Miňová, Regional Manager, AmCham Slovakia

Čaká nás aj tretia fáza?

Je teda tento projekt vytvorením pozičného dokumentu ukončený? Momentálne sa nachádzame vo fáze rokovaní a diskusií, ale ani zďaleka nie je projekt na konci. Piateho októbra sme sa lúčili slovami: „Stretneme sa v čase!“ Zatiaľ nevieme presne, kedy to bude, pretože každá fáza projektu potrebuje svoj čas na realizáciu, ale plánujeme sa opäť stretnúť, zazdieľať si updaty, pozrieť sa na pozičný dokument s odstupom času a podniknúť ďalšie potrebné kroky.

Preto poďte spolu s nami sledovať, ako sa projektu darí, čo nás na tejto ceste čaká, a ktovie, možno sa aj z vás môžu stať spolutvorcovia. Pretože viac hláv, viac rozumu.

Chcete nás spoznať viac?

Stiahnite si ZDARMA naše portfólio a spoznajte postup našej práce, témy vzdelávania či metódy, ktoré pri vzdelávaní využívame. 
STIAHNUŤ PORTFÓLIO
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram