VEREJNÉ
OTVORENÉ
PROGRAMY

FIREMNÉHO VZDELÁVANIA

JESEŇ 2023

NAŠÍCH VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV

sa zúčastňujú majitelia, lídri, či špecialisti z firiem:

TÉMY OTVORENÝCH VEREJNÝCH PROGRAMOV

v BRATISLAVE AJ KOŠICIACH

Z východu na západ

Naše tréningové programy sme tentokrát otvorili v Košiciach aj Bratislave, aby ste mali účasť čo najkomfortnejšiu.

LEADERSHIP

CEO LEADERSHIP PROGRAM

PREZENTOVANIE DÁT

SPEAKER STAR

INDUSTRY HARD SKILLS

MANAGEMENT EXCELLENCE PROGRAM

EFEKTIVITA

DIGITÁLNA PRODUKTIVITA

CEO LEADERSHIP PROGRAM

#LEADERSHIP           #SOFT-SKILLS

PRE KOHO JE PROGRAM URČENÝ?

- CEO / MAJITEĽ/KA FIRMY
- Líder/Líderka "samorast"
- C-LEVEL / TOP MANAŽÉR/ka

OBSAH

MODUL 1: Osobnosť lídra v organizácii
MODUL 2: Líderská firemná vízia
MODUL 3: Hodnoty osobné vs. organizačné
MODUL 4: Rola CEO/majiteľa/top lídra
ADAPTÁCIA: Individuálna follow-up konzultácia po poslednom module

ORGANIZAČNÉ DETAILY

Rozsah: 25+ hodín - PREZENČNE
Termíny modulov 1- 4:
Košice: 6.10. , 19.10., 2.11., 16.11.2023
Bratislava: 28.9., 13.10., 27.10., 10.11.2023
Počet účastníkov: 8 - 13
Cena za program: 1 900 EUR bez DPH
zahrnuté: materiály, Learning Design,
e-learning a adaptačná konzultácie
PRIHLÁSIŤ SA

SPEAKER STAR

#PREZENTOVANIE-DAT   #SOFT-SKILLS

PRE KOHO JE PROGRAM URČENÝ?

- pre manažérov a špecialistov, ktorí chcú viesť efektívne prezentácie s jasnými dátami, budovať si kredibilitu, a pútavo prezentovať pred akýmkoľvek publikom.

OBSAH

MODUL 1: Tvorba personalizovanej prezentácie
MODUL 2: Prezentovanie dát s pochopením
MODUL 3: Tréning reči tela/hlasu a využitie emocionálnej a obrazovej predstavivosti u publika
MODUL 4: Vytváranie angažovanosti publika
ADAPTÁCIA: Individuálna follow-up konzultácia po celom tréningu

ORGANIZAČNÉ DETAILY

Rozsah: 25+ hodín - PREZENČNE
Termíny modulov 1- 4:
Košice: 4.10., 18.10., 8.11.. 22.11.2023
Bratislava: 21.9., 3.10., 19.10., 31.10.2023
Počet účastníkov: 8 - 13
Cena za program: 1 600 EUR bez DPH
zahrnuté: materiály, Learning Design,
e-learning a 1 adaptačná konzultácia
PRIHLÁSIŤ SA

DIGITÁLNA PRODUKTIVITA

#EFEKTIVNY-DIGITAL      #HARD-SKILLS

PRE KOHO JE PROGRAM URČENÝ?

- špecialista, ktorý denne pracuje s PC a s Google nástrojmi
- človek, ktorý chce byť v práci produktívnejší

OBSAH

MODUL 1: Prehľad a testovanie nových funkcií
v nástrojoch osobnej a tímovej digitálnej produktivity
MODUL 2: Prehĺbenie práce s najčastejšie využívanými digitálnymi nástrojmi

ADAPTÁCIA: Individuálna follow-up konzultácia
po celom tréningu

ORGANIZAČNÉ DETAILY

Rozsah: 13+ hodín - PREZENČNE
Termíny modulov 1- 2:
Košice: 26.9. a 17.10.2023
Bratislava: 27.9. a 18.10.2023
Počet účastníkov: 8 - 13
Cena za program: 840 EUR bez DPH
zahrnuté: materiály, Learning Design,
e-learning a 1 adaptačná konzultácia
PRIHLÁSIŤ SA

MANAGEMENT EXCELLENCE
PROGRAM

#INDUSTRY       
#HARD-SKILLS

PRE KOHO JE PROGRAM URČENÝ?

- riaditeľ firmy/závodu,
- vedúci oddelenia vo výrobnej firme (výroba, HR, logistika, kvalita, finančné, ...)

OBSAH

MODUL 1: Tvorba zákazníckej spokojnosti
MODUL 2: Zvyšovanie konkurencieschopnosti prostredníctvom finančných ukazovateľov
MODUL 3: Vedenie výroby cez agílne prístupy
MODUL 4: Štart nových programov a projektov
MODUL 5: Budovanie zastupiteľnosti v závode
ADAPTÁCIA: Individuálna follow-up konzultácia
po celom tréningu

ORGANIZAČNÉ DETAILY

Rozsah: 31+ hodín - PREZENČNE
Termíny modulov 1- 2:
Košice: 3.10., 17.10., 31.10., 14.11., 28.11. 2023
Bratislava: 11.10., 25.10., 8.11., 22.11., 6.12.2023
Počet účastníkov: 8 - 13
Cena za program: 2 400 EUR bez DPH
zahrnuté: materiály, Learning Design,
e-learning a 1 adaptačná konzultácia
PRIHLÁSIŤ SA

ILUSTRAČNÁ CESTA REALIZÁCIE VZDELÁVANIA

... pre lepšiu predstavu procesu vzdelávania

E-LEARNING PODPORA
AJ PO PROGRAME...

Benefit pre vás od prvého prihlásenia!


- leadership odporúčaná literatúra
- video nástroje z každého modulu vzdelávania


- worksheety k nástrojom
- materiály z modulov
články a odporúčania na štúdium
- diskusie s účastníkmi

... A NAVIAC! SPOZNÁME SA AJ CEZ DÁTA

Využívame diagnostiky a data prístupy, ktoré podporia váš proces vzdelávania.

Sledované kompetencie:
Osobnostná typológia
Komunikácia v tíme
Vedenie tímu
Čítanie emócii a reči tela
Prejavovanie asertivity
Určovanie priorít
Multitasking
Analytické myslenie
Reakcia na zmenu

PROFIL A BIO TRÉNEROV

MAREK MARUŠINEC

CEO LEADERSHIP PROGRAM - BA / KE
Marek pôsobil 15 rokov na rôznych manažérskych pozíciách. Viedol týmy od 2 do 400 ľudí v operatíve aj administratíve. Mal na starosti ako manažér rozvoj a vzdelávanie v globálnej korporácii. 
Špecializuje sa na organizačný rozvoj a predovšetkým na leadership. . Ako tréner pracuje hlavne facilitačným štýlom. 
Niektorí klienti pre ktorých Marek pracoval: DHL Supply Chain, Exxon Mobile, Idea Sense, Vítkovická doprava.

ŠÁRKA PATKOŠOVÁ

SPEAKER STAR - BA
Šárka je Learning Designérka, AON Psychometric Assesor a certifikovaná soft-skills trénerka. Špecializuje sa na učenie sa cez hru, rozvoj leadership kompetencií a komunikačné zručnosti.
Tvorí zážitkové programy mäkkých zručností a design thinking workshopy pre firemný a verejný sektor. jej vášňou je rozvíjať ľudí, aby mohli dosiahnúť svoje ciele
a ísť ďalej.
Spolupracovala s organizáciami ako Google, VšZP, AT&T, DELL či LafargeHolcim

MATÚŠ JAREČNÝ

SPEAKER STAR - KE
Matúš sa v roku 2013 stal spoluzakladateľom vzdelávacej spoločnosti a značky SUVko Coaching.
Sprevádza ľudí odhalením ich skrytého potenciálu, ktorí sú v top manažmente alebo strednom manažmente.
Používa pragmatický prístup, ktorým nachádza na každú situáciu konkrétny soft skills nástroj.
Jeho 9 ročná lektorská prax bola ocenená v prestížnej ankete Lektor roka, kde získal špeciálne ocenenie Young Talent za rok 2018 (Lektor roka do 30 rokov za rok 2018).

MAROŠ AKURATNÝ

DIGITÁLNA PRODUKTIVITA BA / KE 
Maroš sa dlhodobo venuje grafickému dizajnu a konzultáciám v IT oblasti. Viac ako 5 rokov školil učiteľov a študentov pracovať s najnovšími technológiami.
Jeho expertízou je time manažment jednotlivca, ako aj produktivita celého tímu. Z jeho vlastnej skúsenosti vyplýva, ako správne narábanie s aplikáciami môže priniesť radosť, zanietenie a efektivitu
v pracovnom živote.

BOHUŠ TORÁČ

MANAGEMENT EXCELLENCE PROGRAM - BA / KE
od roku 2009 sa pohybuje v biznise a to spektrom odborných, technických, no najmä manažérskych pozícii vo výrobných firmách v automotive, ako aj mimo automotive výrobných segmentov.
Doteraz pôsobí siedmy rok, ako riaditeľ firmy veľkosti do 700 zamestnancov a obratom +100 mi€,
Srdcom výrobár, myslením ekonóm, ktorý pozná súvislosti riadenia firmy a tieto túži zdieľať s manažérskou komunitou.
Krédo v oblasti vzdelávania: Vzdelanie je ako dýchanie, jednoducho to robíš!

NAŠOU REFERENCIOU 
SÚ 
NAŠI PARTNERI

Radi im pomáhame pri tvorbe firemných kultúr, zvyšovaní zručností zamestnancov 
a zlepšovaní pracovného prostredia na Slovensku a v Česku.
Spolu tvoria spoločný ekosystém

PRIHLÁSTE SA NA
TRÉNINGOVÝ PROGRAM

  Osobné údaje objednávateľa:
  V prípade objednávky na firmu:
  Fakturačné údaje:
  Mám záujem o program/programy:

  CEO LEADERSHIP PROGRAM - Košice
  CEO LEADERSHIP PROGRAM - Bratislava

  SPEAKER STAR - Košice
  SPEAKER STAR - Bratislava

  DIGITÁLNA PRODUKTIVITA - Košice
  DIGITÁLNA PRODUKTIVITA - Bratislava

  MANAGEMENT EXCELLENCE PROGRAM - Košice
  MANAGEMENT EXCELLENCE PROGRAM - Bratislava

  Pre upresnenie objednávky vás budeme kontaktovať

  Marketingové a obchodné spracovanie osobných údajov

  Vaše osobné údaje(meno,priezvisko,e-mail,tel.číslo) sú u nás SUVko s.r.o. v bezpečí. Budú spracovávané na základe zásad ochrany osobných údajov, ktoré vychádzajú z aktuálnej a platnej slovenskej a európskej legislatívy. (Zásady ochrany osobných údajov)

  Kliknutím na tlačidlo dávate súhlas s týmto spracovaním a kontaktovaním vašej osoby ohľadom ponuky, alebo aj s prijímaním 1 - 2 emailov mesačne z oblasti mäkkých zručností a sveta vzdelávania.

  Kontaktovanie ohľadom ponuky (obchod)Novinky zo sveta vzdelávania (marketing)

  OBCHODNÝ REPREZENTANT

  Jana Čižmárová
  cizmarova@suvko.sk
  +421 948 758 477

  GARANTI VZDELÁVANIA

  Matúš Jarečný a Matúš Draganovský
  managing partners SUVKO Coaching
  www.suvko.sk

  OFFICE

  info@suvko.sk
  KUKUČÍNOVÁ 2 - KULTURPARK, KOŠICE
  magic-wanddiceenvelopeenterfilm-playgift