KOMUNIKÁCIA / SPOLUPRÁCA 

#sOFT-SKILLS

KOLEGA 2.0

Chcete dosiahnuť neustály osobný a profesionálny rast? 
Zaujíma vás, ako lepšie porozumieť rôznym typom osobností vo vašom tíme? 
Zaujíma vás, ako poskytovať a prijímať konštruktívnu spätnú väzbu?
Mám záujem o viac info
CIEĽ & OBSAH:
Cieľom programu KOLEGA 2.0 je poskytnúť účastníkom komplexné zručnosti a nástroje potrebné pre efektívnu komunikáciu, sebavedomé presadzovanie názorov, inovatívne riešenie problémov a úspešné zvládanie konfliktných situácií na pracovisku.
#growth-mindset
#verbálna-komunikácia
#rôznorodosť-typológia
#small-talk
#pragmatický-prenos
#asertivita
#spätná-väzba
#konfliktné-situácie
#sOFT-SKILLS

GAME OF TEAMS

Chcete lepšie pochopiť svoje vnútorné motivácie a hodnoty?
Zaujíma vás, ako identifikovať a využívať svoje silné stránky naplno?
Chcete vedieť, akú úlohu hráte v tíme a ako efektívne spolupracovať s ostatnými?
Mám záujem o viac info
CIEĽ & OBSAH:
Cieľom programu Game of Teams je poskytnúť účastníkom gamifikačnou formou hlboké sebapoznanie a porozumenie ich silných stránok, hodnôt a tímových rolí. Program sa zameriava na rozvoj schopností pozitívnej komunikácie a efektívneho predaja myšlienok, čím podporuje vytváranie produktívnych a harmonických tímových dynamík.
sebaspoznanie
silné-stránky-flow-hodnoty
belbinove-tímové-roly
predaj-myšlienky
pozitívna-komunikácia
spolupráca
#sOFT-SKILLS

SPEAKER STAR

Chcete sa naučiť, ako vytvoriť efektívnu a pútavú prezentáciu?
Potrebujete zlepšiť svoje schopnosti prezentovať údaje a informácie jasne a presvedčivo?
Chcete zvýšiť angažovanosť svojho publika a udržať ich záujem počas celej prezentácie?

Mám záujem o viac info
CIEĽ & OBSAH:
Cieľom programu SPEAKER STAR je poskytnúť účastníkom komplexné prezentačné zručnosti, ktoré im umožnia sebavedome a efektívne komunikovať svoje myšlienky a náročné dáta. Účastníci sa naučia, ako vytvoriť a predniesť pútavú prezentáciu, ktorá zaujme a inšpiruje ich publikum
zvládanie-stresu
tvorba-prezentácie
prezentovanie-dát
storytelling
angažovanosť-publika
neverbálna-komunikácia
#sOFT-SKILLS

TRAIN THE TRAINER

Chcete sa naučiť, ako efektívne vytvárať vzdelávacie programy?
Hľadáte moderné metódy a prístupy k vzdelávaniu?
Chcete rozvíjať svoje trénerské zručnosti a stať sa lepším školiteľom?
Mám záujem o viac info
CIEĽ & OBSAH:
Cieľom programu TRAIN THE TRAINER je poskytnúť účastníkom odborné znalosti a praktické zručnosti potrebné na vytváranie a vedenie efektívnych vzdelávacích programov. Účastníci sa naučia, ako navrhovať a realizovať vzdelávacie programy, ktoré motivujú a rozvíjajú ich účastníkov, a ako hodnotiť ich dopad pre neustále zlepšovanie.
tvorba-vzdelávacích-programov
avo-learning-koncept
meranie-a-dopady-vzdelávania
tvorba-kreatívnych-inovatívnych-aktivít
budovanie-trénerskej-zručností

LEADERSHIP PROGRAMY

#sOFT-SKILLS

FUTURE LEADERSHIP

Chcete nájsť líderský potenciál u svojich špecialistov?
Chcete zvýšiť svoje sebavedomie a pripraviť sa na budúcu líderskú rolu?
Hľadáte spôsoby, ako prispôsobiť svoj štýl vedenia rôznym situáciám a ľuďom?

Mám záujem o viac info
CIEĽ & OBSAH:
Cieľom programu FUTURE LEADERSHIP je identifikovať a rozvíjať líderský potenciál špecialistov, ktorí sa pripravujú na prechod do líderských rolí. Účastníci sa naučia viesť úspešné rozhovory, podporovať diverzitu a inklúziu a vytvárať prostredie, kde každý člen tímu môže naplno rozvíjať svoj potenciál. Program je navrhnutý tak, aby podporil osobný a profesionálny rast účastníkov a pripravil ich na budúce výzvy v líderských pozíciách.
sebavedomie
štýly-vedenia
komunikácia
diverzita-inkluzia
rola-lídra
dôvera
filozofia-interview
#sOFT-SKILLS

LÍDERSKÉ ZAČIATKY

Chcete odhaliť a rozvinúť svoj osobný potenciál ako začínajúci líder?
Chcete sa naučiť, ako byť otvorený a čestný vo vašej komunikácii?
Hľadáte spôsoby, ako motivovať svoj tím a udržiavať disciplínu?
Mám záujem o viac info
CIEĽ & OBSAH:
Cieľom programu LÍDERSKÉ ZAČIATKY je poskytnúť začínajúcim lídrom alebo lídrom bez formálneho vzdelania v tejto oblasti potrebné znalosti a zručnosti na efektívne vedenie tímov prostredníctvom situačného leadershipu. Účastníci sa naučia, ako efektívne komunikovať, motivovať svoj tím, rozdeľovať zodpovednosti a udržiavať svoju energiu na vysokej úrovni.
osobný-potenciál
delegovanie
motivácia-disciplína
líderská-komunikácia
radikálna-otvorenosť
energy-management
#sOFT-SKILLS

POZITÍVNY LÍDER

Chcete prehĺbiť svoju víziu ako pozitívny líder? 
Chcete efektívnejšie zvládať zmeny a riadiť transformácie vo vašej organizácii?
Hľadáte spôsoby, ako sa vyhnúť vyčerpaniu a vybudovať si odolnosť?
Zaujíma vás, ako vytvoriť psychologické bezpečie vo vašom tíme?
Mám záujem o viac info
CIEĽ & OBSAH:
Cieľom programu POZITÍVNÝ LÍDER je poskytnúť skúseným lídrom pokročilé znalosti a zručnosti potrebné na efektívne a pozitívne vedenie tímov.  Účastníci sa naučia, ako sa vyhnúť vyčerpaniu a vybudovať si odolnosť, viesť transformačné rozhovory a vytvárať psychologické bezpečie vo svojich tímoch. Program je navrhnutý tak, aby pripravil skúsených lídrov na zvládanie komplexných výziev v súčasnom dynamickom pracovnom prostredí.
vízia-pozitívneho-lídra
situačný-leadership
psychologické bezpečie tímu
líderská-komunikácia
change-management
transformačné rozhovory 1-to-1
#sOFT-SKILLS

MEETING GURU

Chcete sa stať odborníkom na vedenie efektívnych a produktívnych stretnutí?
Hľadáte spôsoby, ako zvýšiť angažovanosť účastníkov na vašich stretnutiach?
Chcete efektívne využívať virtuálne nástroje na organizovanie stretnutí?
Mám záujem o viac info
CIEĽ & OBSAH:
Cieľom programu MEETING GURU je poskytnúť účastníkom odborné znalosti a praktické zručnosti potrebné na vedenie efektívnych, produktívnych a angažovaných stretnutí.  Účastníci sa naučia, ako viesť stretnutia, ktoré prinášajú konkrétne výsledky, udržujú vysokú úroveň angažovanosti a efektívne využívajú dostupné technológie na zlepšenie spolupráce a komunikácie.
facilitácia
angažovanosť
rozdelenie rolí
#virtuálne-nástroje
#meetingy-a-porady
#sOFT-SKILLS

KOUČOVACIE ROZHOVORY

Chcete získať hlbší vhľad do systému koučovania a zlepšiť svoje koučovacie schopnosti?
Máte záujem o vedenie transformačných rozhovorov, ktoré menia myslenie a správanie vašich tímových členov?
Hľadáte efektívne koučovacie nástroje na zlepšenie vašich koučovacích rozhovorov?
Mám záujem o viac info
CIEĽ & OBSAH:
Cieľom programu Koučovacie rozhovory je poskytnúť účastníkom pokročilé znalosti a zručnosti potrebné na efektívne vedenie koučovacích rozhovorov. Účastníci sa naučia, ako viesť rozhovory, ktoré prinášajú hlboké a pozitívne zmeny, a ako efektívne využívať koučovacie techniky na podporu rozvoja a rastu jednotlivcov.
systém-koučovania
koučovacie-nástroje
vedomé-počúvanie
transformačné-rozhovory
sila-otázok

ENERGY MANAGEMENT

#sOFT-SKILLS

WELLBEING PROGRAM

Chcete zlepšiť svoje každodenné návyky a zvýšiť svoju produktivitu?
Máte záujem o efektívne riadenie svojej energie a udržiavanie vysokej úrovne výkonu?
Zaujíma vás, ako predchádzať mentálnej únave a udržať si jasnú myseľ?
Mám záujem o viac info
CIEĽ & OBSAH:
Cieľom programu WELLBEING PROGRAM je poskytnúť účastníkom nástroje a techniky na zlepšenie ich osobnej pohody a efektivity. 
Účastníci sa naučia, ako optimalizovať svoje každodenné návyky, riadiť svoju energiu, zvýšiť svoju produktivitu a udržať si vysokú úroveň mentálnej pohody.
budovanie-návykov
energy-management
prokrastinácia
multitasking
mentálna-únava
#sOFT-SKILLS

TIME MANAGEMENT TECHNIKY

Chcete sa naučiť, ako efektívne plánovať svoje úlohy a dosahovať lepšie výsledky?
Hľadáte spôsoby, ako efektívne stanoviť priority a zamerať sa na to, čo je skutočne dôležité?
Zaujíma vás, ako vytvoriť systém na organizovanie informácií a úloh, ktorý bude fungovať ako váš druhý mozog?
Mám záujem o viac info
CIEĽ & OBSAH:
Cieľom programu TIME MANAGEMENT TECHNIKY je poskytnúť účastníkom praktické zručnosti a nástroje na efektívne riadenie času a úloh.  Účastníci sa naučia, ako efektívne plánovať a riadiť svoje úlohy, sústrediť sa na dôležité priority a zlepšiť svoju celkovú produktivitu. Program je navrhnutý tak, aby pomohol účastníkom dosahovať lepšie výsledky v ich profesionálnom aj osobnom živote tým, že im poskytne konkrétne techniky a stratégie na efektívne využívanie času.
plánovanie-úloh
organizácia-úloh
priority
multitasking
druhý-mozog
#sOFT-SKILLS

4 - DŇOVÝ PRACOVNÝ TÝŽDEŇ

Zaujíma vás, ako efektívne implementovať skrátený pracovný týždeň vo vašej spoločnosti?
Hľadáte spôsoby, ako zlepšiť work-life balance vašich zamestnancov?
Máte obavy z vyhorenia a chcete naučiť svoj tím, ako mu predchádzať?
Mám záujem o viac info
CIEĽ & OBSAH:
Cieľom programu 4-DŇOVÝ PRACOVNÝ TÝŽDEŇ je poskytnúť firmám a organizáciám praktické znalosti a stratégie na úspešnú implementáciu skráteného pracovného týždňa. Účastníci sa naučia, ako efektívne prilákať a udržať talenty tým, že ponúknu skrátený pracovný týždeň ako atraktívny benefit. Tento program je navrhnutý tak, aby podporil inovatívne prístupy k pracovnej kultúre a pomohol firmám vytvoriť motivujúce a udržateľné pracovné prostredie.
skrátený-týždeň
zlepšovanie-produktivity
work-life-balance
burnout-prevention
life-satisfaction
najoceňovanejší-benefit

OBCHOD / PREDAJ

#sOFT-SKILLS

NETWORKING & BUSINESS SKILLS

Hľadáte spôsoby, ako úspešne zahájiť obchodné rozhovory a networkingové stretnutia? 
Máte záujem o efektívnu analýzu potrieb a požiadaviek vašich klientov? 
Chcete vedieť, ako pripraviť návrhy, ktoré zaujmú a presvedčia vašich klientov?
Mám záujem o viac info
CIEĽ & OBSAH:
Cieľom programu NETWORKING & BUSINESS SKILLS je poskytnúť účastníkom komplexné znalosti a praktické zručnosti potrebné na úspešné budovanie a udržiavanie obchodných vzťahov. Účastníci sa naučia, ako efektívne komunikovať, budovať dôveru a udržiavať dlhodobé obchodné vzťahy. 
Tento program je navrhnutý tak, aby pomohol obchodníkom a podnikateľom dosahovať lepšie výsledky a rozvíjať svoje obchodné zručnosti na vyššiu úroveň.
profilácia a zahájenie
analýza a návrh
zvládanie námietok
starostlivosť o klienta
konzultatívny predaj
uzatvorenie predaja
#sOFT-SKILLS

B2C MALOOBCHODNÝ ZÁŽITOK PRE ZÁKAZNÍKA

Máte záujem lepšie porozumieť rôznym typom zákazníkov a ich potrebám?
Chcete zvýšiť predaj pomocou emocionálneho prístupu? 
Chcete poskytovať prvotriedny zákaznícky servis, ktorý zvýši spokojnosť a lojalitu vašich zákazníkov?
Mám záujem o viac info
CIEĽ & OBSAH:
Cieľom programu B2C MALOOBCHODNÝ ZÁŽITOK PRE ZÁKAZNÍKA je poskytnúť účastníkom praktické nástroje a techniky na zlepšenie zákazníckeho zážitku v maloobchode. Účastníci sa naučia, ako lepšie komunikovať so zákazníkmi, vytvárať emocionálne väzby, zvýšiť hodnotu predaja a zabezpečiť vysokú spokojnosť zákazníkov. Tento program je navrhnutý tak, aby obchodníkom pomohol vytvárať nezabudnuteľné zážitky pre zákazníkov a podporil dlhodobý úspech v maloobchode.
growth-mindset
typológia-zákazníkov
emocionálny-predaj
upsell-cross-sell-downsell
zákaznícky-servis
zážitok pre zákazníka (pusa na čelo)
#sOFT-SKILLS

MODERNÝ PREDAJ CEZ LINKEDIN

Chcete budovať silnú osobnú značku na LinkedIn a zvýšiť svoju viditeľnosť?
Máte záujem stať sa tvorcom obsahu, ktorý zaujme a inšpiruje vašu sieť na LinkedIn?Hľadáte spôsoby, ako identifikovať a osloviť vaše cieľové kontakty na LinkedIn?
Mám záujem o viac info
CIEĽ & OBSAH:
Cieľom programu MODERNÝ PREDAJ CEZ LINKEDIN je poskytnúť účastníkom komplexné znalosti a praktické zručnosti na efektívne využívanie LinkedIn ako platformy pre moderný predaj. Účastníci sa naučia, ako vytvárať silnú osobnú značku, ktorá zvýši ich viditeľnosť, ako tvoriť pútavý obsah, ktorý zaujme ich sieť. Tento program je navrhnutý tak, aby obchodníkom a podnikateľom pomohol maximalizovať ich predajné úspechy prostredníctvom LinkedIn.
osobná-značka
tvorca-obsahu
cieľové-kontakty
automatizácia-procesov

HR MASTER

#sOFT-SKILLS

KOMPETENČNÝ MODEL

Chcete nájsť líderský potenciál u svojich špecialistov?
Chcete zvýšiť svoje sebavedomie a pripraviť sa na budúcu líderskú rolu?
Hľadáte spôsoby, ako prispôsobiť svoj štýl vedenia rôznym situáciám a ľuďom?
Mám záujem o viac info
CIEĽ & OBSAH:
Cieľom programu FUTURE LEADERSHIP je identifikovať a rozvíjať líderský potenciál špecialistov, ktorí sa pripravujú na prechod do líderských rolí. Účastníci sa naučia viesť úspešné rozhovory, podporovať diverzitu a inklúziu a vytvárať prostredie, kde každý člen tímu môže naplno rozvíjať svoj potenciál. Program je navrhnutý tak, aby podporil osobný a profesionálny rast účastníkov a pripravil ich na budúce výzvy v líderských pozíciách.
sebavedomie
štýly-vedenia
komunikácia
diverzita-inkluzia
rola-lídra
dôvera
filozofia-interview
#sOFT-SKILLS

HR PROCESY / L&D

Chcete nájsť líderský potenciál u svojich špecialistov?
Chcete zvýšiť svoje sebavedomie a pripraviť sa na budúcu líderskú rolu?
Hľadáte spôsoby, ako prispôsobiť svoj štýl vedenia rôznym situáciám a ľuďom?
Mám záujem o viac info
CIEĽ & OBSAH:
Cieľom programu FUTURE LEADERSHIP je identifikovať a rozvíjať líderský potenciál špecialistov, ktorí sa pripravujú na prechod do líderských rolí. Účastníci sa naučia viesť úspešné rozhovory, podporovať diverzitu a inklúziu a vytvárať prostredie, kde každý člen tímu môže naplno rozvíjať svoj potenciál. Program je navrhnutý tak, aby podporil osobný a profesionálny rast účastníkov a pripravil ich na budúce výzvy v líderských pozíciách.
sebavedomie
štýly-vedenia
komunikácia
diverzita-inkluzia
rola-lídra
dôvera
filozofia-interview
#sOFT-SKILLS

ONE - TO - ONE ROZHOVORY

Chcete nájsť líderský potenciál u svojich špecialistov?
Chcete zvýšiť svoje sebavedomie a pripraviť sa na budúcu líderskú rolu?
Hľadáte spôsoby, ako prispôsobiť svoj štýl vedenia rôznym situáciám a ľuďom?
Mám záujem o viac info
CIEĽ & OBSAH:
Cieľom programu FUTURE LEADERSHIP je identifikovať a rozvíjať líderský potenciál špecialistov, ktorí sa pripravujú na prechod do líderských rolí. Účastníci sa naučia viesť úspešné rozhovory, podporovať diverzitu a inklúziu a vytvárať prostredie, kde každý člen tímu môže naplno rozvíjať svoj potenciál. Program je navrhnutý tak, aby podporil osobný a profesionálny rast účastníkov a pripravil ich na budúce výzvy v líderských pozíciách.
sebavedomie
štýly-vedenia
komunikácia
diverzita-inkluzia
rola-lídra
dôvera
filozofia-interview
#sOFT-SKILLS

HR UPGRADE

Chcete nájsť líderský potenciál u svojich špecialistov?
Chcete zvýšiť svoje sebavedomie a pripraviť sa na budúcu líderskú rolu?
Hľadáte spôsoby, ako prispôsobiť svoj štýl vedenia rôznym situáciám a ľuďom?
Mám záujem o viac info
CIEĽ & OBSAH:
Cieľom programu FUTURE LEADERSHIP je identifikovať a rozvíjať líderský potenciál špecialistov, ktorí sa pripravujú na prechod do líderských rolí. Účastníci sa naučia viesť úspešné rozhovory, podporovať diverzitu a inklúziu a vytvárať prostredie, kde každý člen tímu môže naplno rozvíjať svoj potenciál. Program je navrhnutý tak, aby podporil osobný a profesionálny rast účastníkov a pripravil ich na budúce výzvy v líderských pozíciách.
sebavedomie
štýly-vedenia
komunikácia
diverzita-inkluzia
rola-lídra
dôvera
filozofia-interview

HARD SKILLS

#sOFT-SKILLS

INDUSTRY MANAGEMENT

Chcete nájsť líderský potenciál u svojich špecialistov?
Chcete zvýšiť svoje sebavedomie a pripraviť sa na budúcu líderskú rolu?
Hľadáte spôsoby, ako prispôsobiť svoj štýl vedenia rôznym situáciám a ľuďom?
Mám záujem o viac info
CIEĽ & OBSAH:
Cieľom programu FUTURE LEADERSHIP je identifikovať a rozvíjať líderský potenciál špecialistov, ktorí sa pripravujú na prechod do líderských rolí. Účastníci sa naučia viesť úspešné rozhovory, podporovať diverzitu a inklúziu a vytvárať prostredie, kde každý člen tímu môže naplno rozvíjať svoj potenciál. Program je navrhnutý tak, aby podporil osobný a profesionálny rast účastníkov a pripravil ich na budúce výzvy v líderských pozíciách.
sebavedomie
štýly-vedenia
komunikácia
diverzita-inkluzia
rola-lídra
dôvera
filozofia-interview
#sOFT-SKILLS

PROJECT MAMAGEMENT

Chcete nájsť líderský potenciál u svojich špecialistov?
Chcete zvýšiť svoje sebavedomie a pripraviť sa na budúcu líderskú rolu?
Hľadáte spôsoby, ako prispôsobiť svoj štýl vedenia rôznym situáciám a ľuďom?
Mám záujem o viac info
CIEĽ & OBSAH:
Cieľom programu FUTURE LEADERSHIP je identifikovať a rozvíjať líderský potenciál špecialistov, ktorí sa pripravujú na prechod do líderských rolí. Účastníci sa naučia viesť úspešné rozhovory, podporovať diverzitu a inklúziu a vytvárať prostredie, kde každý člen tímu môže naplno rozvíjať svoj potenciál. Program je navrhnutý tak, aby podporil osobný a profesionálny rast účastníkov a pripravil ich na budúce výzvy v líderských pozíciách.
sebavedomie
štýly-vedenia
komunikácia
diverzita-inkluzia
rola-lídra
dôvera
filozofia-interview
#sOFT-SKILLS

DIGITÁLNA PRODUKTIVITA

Chcete nájsť líderský potenciál u svojich špecialistov?
Chcete zvýšiť svoje sebavedomie a pripraviť sa na budúcu líderskú rolu?
Hľadáte spôsoby, ako prispôsobiť svoj štýl vedenia rôznym situáciám a ľuďom?
Mám záujem o viac info
CIEĽ & OBSAH:
Cieľom programu FUTURE LEADERSHIP je identifikovať a rozvíjať líderský potenciál špecialistov, ktorí sa pripravujú na prechod do líderských rolí. Účastníci sa naučia viesť úspešné rozhovory, podporovať diverzitu a inklúziu a vytvárať prostredie, kde každý člen tímu môže naplno rozvíjať svoj potenciál. Program je navrhnutý tak, aby podporil osobný a profesionálny rast účastníkov a pripravil ich na budúce výzvy v líderských pozíciách.
sebavedomie
štýly-vedenia
komunikácia
diverzita-inkluzia
rola-lídra
dôvera
filozofia-interview
#sOFT-SKILLS

DÁTA ANALÝZA

Chcete nájsť líderský potenciál u svojich špecialistov?
Chcete zvýšiť svoje sebavedomie a pripraviť sa na budúcu líderskú rolu?
Hľadáte spôsoby, ako prispôsobiť svoj štýl vedenia rôznym situáciám a ľuďom?
Mám záujem o viac info
CIEĽ & OBSAH:
Cieľom programu FUTURE LEADERSHIP je identifikovať a rozvíjať líderský potenciál špecialistov, ktorí sa pripravujú na prechod do líderských rolí. Účastníci sa naučia viesť úspešné rozhovory, podporovať diverzitu a inklúziu a vytvárať prostredie, kde každý člen tímu môže naplno rozvíjať svoj potenciál. Program je navrhnutý tak, aby podporil osobný a profesionálny rast účastníkov a pripravil ich na budúce výzvy v líderských pozíciách.
sebavedomie
štýly-vedenia
komunikácia
diverzita-inkluzia
rola-lídra
dôvera
filozofia-interview

DESIGN THINKING

#sOFT-SKILLS

AMBASADOR PROGRAM

Chcete nájsť líderský potenciál u svojich špecialistov?
Chcete zvýšiť svoje sebavedomie a pripraviť sa na budúcu líderskú rolu?
Hľadáte spôsoby, ako prispôsobiť svoj štýl vedenia rôznym situáciám a ľuďom?
Mám záujem o viac info
CIEĽ & OBSAH:
Cieľom programu FUTURE LEADERSHIP je identifikovať a rozvíjať líderský potenciál špecialistov, ktorí sa pripravujú na prechod do líderských rolí. Účastníci sa naučia viesť úspešné rozhovory, podporovať diverzitu a inklúziu a vytvárať prostredie, kde každý člen tímu môže naplno rozvíjať svoj potenciál. Program je navrhnutý tak, aby podporil osobný a profesionálny rast účastníkov a pripravil ich na budúce výzvy v líderských pozíciách.
sebavedomie
štýly-vedenia
komunikácia
diverzita-inkluzia
rola-lídra
dôvera
filozofia-interview
#sOFT-SKILLS

DESIGN SPRINT

Chcete nájsť líderský potenciál u svojich špecialistov?
Chcete zvýšiť svoje sebavedomie a pripraviť sa na budúcu líderskú rolu?
Hľadáte spôsoby, ako prispôsobiť svoj štýl vedenia rôznym situáciám a ľuďom?
Mám záujem o viac info
CIEĽ & OBSAH:
Cieľom programu FUTURE LEADERSHIP je identifikovať a rozvíjať líderský potenciál špecialistov, ktorí sa pripravujú na prechod do líderských rolí. Účastníci sa naučia viesť úspešné rozhovory, podporovať diverzitu a inklúziu a vytvárať prostredie, kde každý člen tímu môže naplno rozvíjať svoj potenciál. Program je navrhnutý tak, aby podporil osobný a profesionálny rast účastníkov a pripravil ich na budúce výzvy v líderských pozíciách.
sebavedomie
štýly-vedenia
komunikácia
diverzita-inkluzia
rola-lídra
dôvera
filozofia-interview
#sOFT-SKILLS

LEGO SERIOUS PLAY

Chcete nájsť líderský potenciál u svojich špecialistov?
Chcete zvýšiť svoje sebavedomie a pripraviť sa na budúcu líderskú rolu?
Hľadáte spôsoby, ako prispôsobiť svoj štýl vedenia rôznym situáciám a ľuďom?
Mám záujem o viac info
CIEĽ & OBSAH:
Cieľom programu FUTURE LEADERSHIP je identifikovať a rozvíjať líderský potenciál špecialistov, ktorí sa pripravujú na prechod do líderských rolí. Účastníci sa naučia viesť úspešné rozhovory, podporovať diverzitu a inklúziu a vytvárať prostredie, kde každý člen tímu môže naplno rozvíjať svoj potenciál. Program je navrhnutý tak, aby podporil osobný a profesionálny rast účastníkov a pripravil ich na budúce výzvy v líderských pozíciách.
sebavedomie
štýly-vedenia
komunikácia
diverzita-inkluzia
rola-lídra
dôvera
filozofia-interview
#sOFT-SKILLS

BUSINESS MODEL CANVAS

Chcete nájsť líderský potenciál u svojich špecialistov?
Chcete zvýšiť svoje sebavedomie a pripraviť sa na budúcu líderskú rolu?
Hľadáte spôsoby, ako prispôsobiť svoj štýl vedenia rôznym situáciám a ľuďom?
Mám záujem o viac info
CIEĽ & OBSAH:
Cieľom programu FUTURE LEADERSHIP je identifikovať a rozvíjať líderský potenciál špecialistov, ktorí sa pripravujú na prechod do líderských rolí. Účastníci sa naučia viesť úspešné rozhovory, podporovať diverzitu a inklúziu a vytvárať prostredie, kde každý člen tímu môže naplno rozvíjať svoj potenciál. Program je navrhnutý tak, aby podporil osobný a profesionálny rast účastníkov a pripravil ich na budúce výzvy v líderských pozíciách.
sebavedomie
štýly-vedenia
komunikácia
diverzita-inkluzia
rola-lídra
dôvera
filozofia-interview
checkangle-downpencilmagic-wandcogstaruserusersmapchart-barsrocketcodemenuframe-expandlayers