KOMUNIKÁCIA / SPOLUPRÁCA 

#sOFT-SKILLS

KOLEGA 2.0

Cieľom programu KOLEGA 2.0 je poskytnúť účastníkom komplexné zručnosti a nástroje potrebné pre efektívnu komunikáciu, sebavedomé presadzovanie názorov, inovatívne riešenie problémov a úspešné zvládanie konfliktných situácií na pracovisku.
OBSAH:
growth-mindset
verbálna-komunikácia
rôznorodosť-typológia
small-talk
pragmatický-prenos
asertivita
spätná-väzba
konfliktné-situácie
Prípadová štúdiaMám záujem o viac info
#sOFT-SKILLS

GAME OF TEAMS

Cieľom programu Game of Teams je poskytnúť účastníkom gamifikačnou formou hlboké sebapoznanie a porozumenie ich silných stránok, hodnôt a tímových rolí. Program sa zameriava na rozvoj schopností pozitívnej komunikácie a spoluprácu v tíme.
OBSAH:
sebaspoznanie
silné-stránky-flow-hodnoty
belbinove-tímové-roly
predaj-myšlienky
pozitívna-komunikácia
spolupráca
Prípadová štúdiaMám záujem o viac info
#sOFT-SKILLS

SPEAKER STAR

Cieľom programu SPEAKER STAR je poskytnúť účastníkom komplexné prezentačné zručnosti, ktoré im umožnia sebavedome a efektívne komunikovať svoje myšlienky a náročné dáta. Účastníci sa naučia, ako vytvoriť a predniesť pútavú prezentáciu, ktorá zaujme a inšpiruje ich publikum.


OBSAH:
zvládanie-stresu
tvorba-prezentácie
prezentovanie-dát
storytelling
angažovanosť-publika
neverbálna-komunikácia
Prípadová štúdiaMám záujem o viac info
#sOFT-SKILLS

TRAIN THE TRAINER

Cieľom programu TRAIN THE TRAINER je poskytnúť účastníkom odborné znalosti a praktické zručnosti potrebné na vytváranie a vedenie efektívnych vzdelávacích programov. Účastníci sa naučia, ako navrhovať a realizovať vzdelávacie programy, ktoré motivujú a rozvíjajú ich účastníkov.
OBSAH:
tvorba-vzdelávacích-programov
avo-learning-koncept
meranie-a-dopady-vzdelávania
tvorba-kreatívnych-inovatívnych-aktivít
budovanie-trénerskej-zručností
Prípadová štúdiaMám záujem o viac info

LEADERSHIP PROGRAMY

#sOFT-SKILLS

FUTURE LEADERSHIP

Cieľom programu FUTURE LEADERSHIP je identifikovať a rozvíjať líderský potenciál špecialistov, ktorí sa pripravujú na prechod do líderských rolí. Účastníci sa naučia viesť úspešné rozhovory, podporovať diverzitu a inklúziu a vytvárať prostredie, kde každý člen tímu môže naplno rozvíjať svoj potenciál. Program je navrhnutý tak, aby podporil osobný a profesionálny rast účastníkov a pripravil ich na budúce výzvy v líderských pozíciách.
OBSAH:
sebavedomie
štýly-vedenia
komunikácia
diverzita-inkluzia
rola-lídra
dôvera
filozofia-interview
energy-management
Mám záujem o viac info
#sOFT-SKILLS

TRANSFORMAČNÉ ROZHOVORY

Cieľom programu Transformačné rozhovory je poskytnúť účastníkom pokročilé znalosti a zručnosti potrebné na efektívne vedenie koučovacích rozhovorov. Účastníci sa naučia, ako viesť rozhovory, ktoré prinášajú hlboké a pozitívne zmeny, a ako efektívne využívať koučovacie techniky na podporu rozvoja a rastu jednotlivcov.
OBSAH:
systém-koučovania
koučovacie-nástroje
vedomé-počúvanie
transformačné-rozhovory
sila-otázok
Mám záujem o viac info

ENERGY MANAGEMENT

#sOFT-SKILLS

WELLBEING PROGRAM

Cieľom programu WELLBEING PROGRAM je poskytnúť účastníkom nástroje a techniky na zlepšenie ich osobnej pohody a efektivity. 
Účastníci sa naučia, ako optimalizovať svoje každodenné návyky, riadiť svoju energiu, zvýšiť svoju produktivitu a udržať si vysokú úroveň mentálnej pohody.
OBSAH:
budovanie-návykov
energy-management
4-piliere budovania odolnosti
digitálny minimalizmus
mentálna-únava
4 dňový pracovný rýždeň
Mám záujem o viac info
#sOFT-SKILLS

TIME MANAGEMENT TECHNIKY

Cieľom programu TIME MANAGEMENT TECHNIKY je poskytnúť účastníkom praktické zručnosti a nástroje na efektívne riadenie času a úloh.  Účastníci sa naučia, ako efektívne plánovať a riadiť svoje úlohy, sústrediť sa na dôležité priority a zlepšiť svoju celkovú produktivitu. Program je navrhnutý tak, aby pomohol účastníkom dosahovať lepšie výsledky v ich profesionálnom aj osobnom živote tým, že im poskytne konkrétne techniky a stratégie na efektívne využívanie času.
OBSAH:
plánovanie-úloh
organizácia-úloh
priority
multitasking
druhý-mozog
digitálna-produktivita
Mám záujem o viac info

OBCHOD / PREDAJ

#sOFT-SKILLS

B2C MALOOBCHODNÝ ZÁŽITOK PRE ZÁKAZNÍKA

Cieľom programu B2C MALOOBCHODNÝ ZÁŽITOK PRE ZÁKAZNÍKA je poskytnúť účastníkom praktické nástroje a techniky na zlepšenie zákazníckeho zážitku v maloobchode. Účastníci sa naučia, ako lepšie komunikovať so zákazníkmi, vytvárať emocionálne väzby, zvýšiť hodnotu predaja a zabezpečiť vysokú spokojnosť zákazníkov. Tento program je navrhnutý tak, aby obchodníkom pomohol vytvárať nezabudnuteľné zážitky pre zákazníkov a podporil dlhodobý úspech v maloobchode.
OBSAH:
growth-mindset
typológia-zákazníkov
emocionálny-predaj
upsell-cross-sell-downsell
zákaznícky-servis
zážitok pre zákazníka (pusa na čelo)
Prípadová štúdiaMám záujem o viac info

HR MASTER

#sOFT-SKILLS

ONE-TO-ONE ROZHOVORY

Cieľom programu B2C MALOOBCHODNÝ ZÁŽITOK PRE ZÁKAZNÍKA je poskytnúť účastníkom praktické nástroje a techniky na zlepšenie zákazníckeho zážitku v maloobchode. Účastníci sa naučia, ako lepšie komunikovať so zákazníkmi, vytvárať emocionálne väzby, zvýšiť hodnotu predaja a zabezpečiť vysokú spokojnosť zákazníkov. Tento program je navrhnutý tak, aby obchodníkom pomohol vytvárať nezabudnuteľné zážitky pre zákazníkov a podporil dlhodobý úspech v maloobchode.
OBSAH:
Interview rozhovory
Hodnotiace rozhovory
Transformačné rozhovory k zmene presvedčení
Exit rozhovory
Kariérne a talentové rozhovory
Koučovacie rozhovory
Mám záujem o viac info
#sOFT-SKILLS

BUDOVANIE FIREMNEJ KULTÚRY

Cieľom programu B2C MALOOBCHODNÝ ZÁŽITOK PRE ZÁKAZNÍKA je poskytnúť účastníkom praktické nástroje a techniky na zlepšenie zákazníckeho zážitku v maloobchode. Účastníci sa naučia, ako lepšie komunikovať so zákazníkmi, vytvárať emocionálne väzby, zvýšiť hodnotu predaja a zabezpečiť vysokú spokojnosť zákazníkov. Tento program je navrhnutý tak, aby obchodníkom pomohol vytvárať nezabudnuteľné zážitky pre zákazníkov a podporil dlhodobý úspech v maloobchode.
OBSAH:
Práca s víziou a angažovanosť k vízií
Hodnoty firmy 
Kompetenčný model
Hravá firemná kultúra
Employer branding a ambasádorstvo
...
Mám záujem o viac info

HARD SKILLS

#sOFT-SKILLS

INDUSTRY MANAGEMENT

Cieľom programu FUTURE LEADERSHIP je identifikovať a rozvíjať líderský potenciál špecialistov, ktorí sa pripravujú na prechod do líderských rolí. Účastníci sa naučia viesť úspešné rozhovory, podporovať diverzitu a inklúziu a vytvárať prostredie, kde každý člen tímu môže naplno rozvíjať svoj potenciál. Program je navrhnutý tak, aby podporil osobný a profesionálny rast účastníkov a pripravil ich na budúce výzvy v líderských pozíciách.
OBSAH:
gap-analýza
customer-satisfaction
toyota-production-system
agile-principles
world-class-manufacturing
Mám záujem o viac info
#sOFT-SKILLS

PROJECT / PROCESS 
MAMAGEMENT

Cieľom programu FUTURE LEADERSHIP je identifikovať a rozvíjať líderský potenciál špecialistov, ktorí sa pripravujú na prechod do líderských rolí. Účastníci sa naučia viesť úspešné rozhovory, podporovať diverzitu a inklúziu a vytvárať prostredie, kde každý člen tímu môže naplno rozvíjať svoj potenciál. Program je navrhnutý tak, aby podporil osobný a profesionálny rast účastníkov a pripravil ich na budúce výzvy v líderských pozíciách.
OBSAH:
projektové-vízie
sprints-retrospective
plan-do-check-act
facilitator-leader
Prípadová štúdiaMám záujem o viac info

DESIGN THINKING

#sOFT-SKILLS

AMBASADOR PROGRAM

Cieľom programu FUTURE LEADERSHIP je identifikovať a rozvíjať líderský potenciál špecialistov, ktorí sa pripravujú na prechod do líderských rolí. Účastníci sa naučia viesť úspešné rozhovory, podporovať diverzitu a inklúziu a vytvárať prostredie, kde každý člen tímu môže naplno rozvíjať svoj potenciál. Program je navrhnutý tak, aby podporil osobný a profesionálny rast účastníkov a pripravil ich na budúce výzvy v líderských pozíciách.
OBSAH:
hľadanie-ambasádorov
mapovanie-želaného-správania
definovanie-roly-ambasádora
podpora-ambasádora-v-prostredí
udržiavanie-firemnej-kultúry
Mám záujem o viac info
#sOFT-SKILLS

DESIGN SPRINT

Cieľom programu FUTURE LEADERSHIP je identifikovať a rozvíjať líderský potenciál špecialistov, ktorí sa pripravujú na prechod do líderských rolí. Účastníci sa naučia viesť úspešné rozhovory, podporovať diverzitu a inklúziu a vytvárať prostredie, kde každý člen tímu môže naplno rozvíjať svoj potenciál. Program je navrhnutý tak, aby podporil osobný a profesionálny rast účastníkov a pripravil ich na budúce výzvy v líderských pozíciách.
OBSAH:
definovanie-persón
zber-nápadov-v-tíme
zavedenie-do-praxe
prototypovanie-nápadov
používateľské-testovanie
Prípadová štúdiaMám záujem o viac info
#sOFT-SKILLS

LEGO SERIOUS PLAY

Cieľom programu FUTURE LEADERSHIP je identifikovať a rozvíjať líderský potenciál špecialistov, ktorí sa pripravujú na prechod do líderských rolí. Účastníci sa naučia viesť úspešné rozhovory, podporovať diverzitu a inklúziu a vytvárať prostredie, kde každý člen tímu môže naplno rozvíjať svoj potenciál. Program je navrhnutý tak, aby podporil osobný a profesionálny rast účastníkov a pripravil ich na budúce výzvy v líderských pozíciách.
OBSAH:
kreativita
tímová-spolupráca
nastavenie-cieľov-a-stratégie
záväzok-k-akcii
mapovanie-aktuálnej-situácie
silné-stránky-tímu
Mám záujem o viac info
#sOFT-SKILLS

BUSINESS MODEL CANVAS

Cieľom programu FUTURE LEADERSHIP je identifikovať a rozvíjať líderský potenciál špecialistov, ktorí sa pripravujú na prechod do líderských rolí. Účastníci sa naučia viesť úspešné rozhovory, podporovať diverzitu a inklúziu a vytvárať prostredie, kde každý člen tímu môže naplno rozvíjať svoj potenciál. Program je navrhnutý tak, aby podporil osobný a profesionálny rast účastníkov a pripravil ich na budúce výzvy v líderských pozíciách.
OBSAH:
popis-business-modelu
komunikačné-kanály
segmenty-zákazníkov
kľúčové-aktivity-a-zdroje
definovanie-vízie
prepojenie-vízie-a-reality
Mám záujem o viac info

Oblasti, v ktorých vám vieme byť PARTNEROM : 

Psychodiagnostiky/Metriky
Tréningy / Workshopy
Koučingy
Teambuildingy

Ako pracujeme s našimi partnermi?

1. fáza

LEARNING DESIGN 
& DATA

2. fáza

REALIZÁCIA VZDELÁVANIA

3. fáza

ADAPTÁCIA
& REPORTING

Learning Design & Data

• Ciele vzdelávania a očakávané výsledky
• Účastníci ako spolutvorcovia
• Focus group / F2F konzultácie
• Analytika a dáta od začiatku (Psychodiagnostiky, • 360° spätné väzby, Prieskumy spokojnosti, Mystery shopping...)
• Interpretácia dotazníkov cez konzultácie

Realizácia vzdelávania

• Dlhodobé vzdelávanie v rozvrhnutom čase: 
  4×4 hodiny, 3×6 hodín…
• Individuálne tréningové skupiny: 5 – 6 ľudí v skupine; 
• Skupinové workshopové skupiny: 10 – 12 ľudí v skupine
• Relevantné worksheety k pragmatickým nástrojom
• Interaktivita cez e-learning
• Gamifikačné prvky a design thinking prístupy

Adaptácia & Reporting

• Projekt do terénu
• F2F konzultácia po adaptačnom projekte
• Tímový follow-up pre zdieľanie výstupov
Účastníci ako lídri učenia – Viem ja, učím ďalej
Výstupné dáta (360-ka, testy, dotazníky…)

Naše vzdelávacie RIEŠENIA v praxi

Tu si môžete prečítať prípadové štúdie naších vzdelávacích riešení

Kontaktujte nás

Zavolať? Napísať? Prísť osobne?

KONTAKTNÝ FORMULÁR


KOŠICE
Matúš DRAGANOVSKÝ - obchod a vzdelávanie
+421 904 222 120 / draganovsky@suvko.sk
SUVKO s.r.o., Kukučínova 2, Košice (Kasárne - Kulturpark)
BRATISLAVA
Matúš JAREČNÝ - obchod a vzdelávanie
+421 915 172 398 / jarecny@suvko.sk
SUVKO s.r.o., Bottova 2,
Bratislava 
(Co-work The SPOT)
homecloud-downloaddatabasefile-addgraduation-hatuserschart-barsrocketcodemenuframe-expandlayers