Produktívny home-office

Od nastavenia si vlastných priorít po efektívne vedenie tímu na diaľku

Naša výzva:

Zabezpečte pre kolegov sériu online workshopov/webinárov pre strategické riešenie aktuálnej situácie home-officov, prokrastinácie a vzdialenej komunikácie.

Ponuka workshopov:

KOMPLEXNÝ PROJEKT PRE REMOTE SITUÁCIU "Práca v tímoch na diaľku"


ONLINE WORKSHOP: 
5 krokov pre produktívny Home-Office


Zabezpečte proaktívny prístup pre efektívny home-office

Forma: 
Workshop pozostáva z 3 hodín (2 bloky po 90 min)
+ online podpora našej edu platformy firemnykouc.sk

Počet účastníkov: 
10-12 účastníkov v online prostredí

Obsah: 
Vytvorenie si personalizovaného prostredia, sebadisciplínu, 
komunikácia s inými členmi domácnosti, 5 pravidiel práce z domu

Cena:
590 EUR bez DPH


ONLINE WORKSHOP: 
Prokrastinácia v domácom prostredí

Pomôžte budovať pozitíve návyky pre prácu na diaľku.

Forma: 
Workshop pozostáva z 3 hodín (2 bloky po 90 min)
+ online podpora našej edu platformy firemnykouc.sk

Počet účastníkov: 
10-12 účastníkov

Obsah: 
Nastavenie si vlastných návykov, Prokrastinácia vs. Akrasia, 
Prečo multitasking nie je skill, dobíjanie bateriek a mentálna energia

Cena: 
590 EUR bez DPH


ONLINE TRAINING PROJECT: 
Leadership 4.0 - vedenie na diaľku

Zastabilizujte remote komunikáciu lídrov, aby angažovali členov tímu.

Forma: 
Projekt pozostáva z 3 hodín (2 bloky po 90 min)
+ online podpora našej edu platformy firemnykouc.sk

Počet účastníkov: 
5-8 účastníkov

Obsah: 
Prístup "Talent First, Location Second"
- design-thinking techniky a transformačný remote prístup
- potreby lídra a potreby tímu, procesné ciele, štýly vedenia členov tímu
- 5 pravidiel Remote Komunikácie v tíme, tipy na nástroje z praxe
- Micromanagement & budovanie dôvery pre spätnú väzbu

Cena: 
620 EUR bez DPH

Tím lektorov:

Naši tréneri vkladajú do každého vzdelávacieho projektu svoje srdce. 

Sledujú najnovšie trendy vo svete vzdelávania a HR odvetví, a preto Vám vždy naservírujú tie najefektívnejšie soft skills nástroje. Svoje know-how a skúsenosti získané zo zahraničných spoluprác, projektov a konferencií spájajú s dlhoročnou praxou na slovenskom trhu.

Spoznajte našich dynamických a autentických lektorov:
MATÚŠ JAREČNÝ
#malýMatúš sa v roku 2013 stal spoluzakladateľom vzdelávacej spoločnosti a značky SUVko Coaching. 

Sprevádza ľudí odhalením ich skrytého potenciálu, ktorí sú v top manažmente alebo strednom manažmente. Používa pragmatický prístup, ktorým nachádza na každú situáciu konkrétny soft skills nástroj.

Jeho 9 ročná lektorská prax bola ocenená v prestížnej ankete 
Lektor roka, kde získal špeciálne ocenenie Young Talent za rok 2018 (Lektor roka do 30 rokov za rok 2018).
MATÚŠ DRAGANOVSKÝ
#veľkýMatúš pôsobí ako Learning Designer a tréner vo vzdelávacej spoločnosti SUVko Coaching v rámci firemného vzdelávania soft-skills (mäkkých zručností). 

Zameriava sa na rozvoj ľudského potenciálu a silných stránok stredného a vyššieho manažmentu prostredníctvom dlhodobých vzdelávacích programov. 

Facilituje co-create a design thinking workshopy, kde využíva bohaté skúsenosti z medzinárodných projektov a spoluprác. Užíva si networking a inšpiratívne podnety počas procesu.

Referencie:

,,Absolvovaním vzdelávania od SUVko Coaching som si uvedomil, že úspešnosť mojej práce je daná kombináciou viacerých faktorov – efektívnou komunikáciou, poznaním techník vedenia, spoznať svojich ľudí, ich motívy, potreby a potenciál, a samozrejme prirodzene viesť a riadiť. Vďaka týmto tréningom som odhalil svoje osobné nedostatky, vlastné zdroje motivácie, i to, čím môžem podporiť vlastnú sebamotiváciu a zefektívniť svoju prácu tak, aby mi prinášala nielen lepší výkon, ale aj radosť."

Peter Pešta, vedúci výroby, BSH Drives & Pumps
Embraco sa v roku 2018 rozhodlo zmeniť organizačnú štruktúru výroby s cieľom zlepšiť riadenie a výsledky tejto oblasti. Vzhľadom na to, že veľká časť nových majstrov nemala predchádzajúce skúsenosti s riadením ľudí, rozhodli sme sa ich podporiť poskytnutím rozvojového programu zameraného na rozvoj mäkkých zručností. Toto vzdelávanie rozhodne prispelo k úspešnej adaptácii majstrov na ich nových pozíciách a verím, že z dlhodobého hľadiska zlepší zaangažovanosť zamestnancov vo výrobe. Z interakcií, ktoré som mal so SUVko Coaching môžem povedať, že sme mali veľmi úspešnú spoluprácu, ktorá naplnila naše očakávania. Ako kľúčový faktor úspešnosti vnímam vysokú úroveň lektorov na ľudskej i odbornej úrovni.

Štefan Leibiczer, Senior Production Manager, Embraco Slovakia
,,Pomocou koučingu od SUVko Coaching som našiel svoj osobný potenciál, určil si životné priority, ktoré sa rušivými vplyvmi odsunuli do úzadia."

Tomáš Lendacký, externý marketingový manažér, konateľ ZIZA s.r.o
,,Z pohľadu AffinityAnalytics vidím vysokú pridanú hodnotu po absolvovaní tréningov a workshopov vo viacerých aspektoch, ako napríklad zlepšená morálka a zmena myslenia v ťažkých a vypätých situáciách. Teamleadri, ktorí absolvovali vzdelávacie aktivity začali oveľa viac rozmýšľať nad vecami z pohľadu firmy, čo je prínosom pre business aj osobné vzťahy. Ďalšie pozitívum som videl v pripravovaní sa na meetingy a pohovory v rámci tímu a one-on-one development rozhovorov. Vidím na nich väčšiu snahu efektívne delegovať v rámci členov svojich tímov a chcú im byť príkladom a oporou z pozície lídra."

Ing. Peter Štupák, HR Manager, Affinity Analytics

Aj títo partneri nám veria:

Chcete nás spoznať viac?

Stiahnite si ZDARMA naše portfólio a spoznajte postup našej práce, témy vzdelávania či metódy, ktoré pri vzdelávaní využívame. 
STIAHNUŤ PORTFÓLIO
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram