SUVko Coaching

S - systém  |   U - univerzálneho   |   V - vzdelávania   |   ko- komplexne

Coaching - individuálny prístup v rôznych formách vzdelávania

Naše motto:

Každý ŠAMPIÓN 
potrebuje svojho KOUČA


Na začiatku to bol nápad, z nápadu vízia a plán, a dnes poskytujeme služby v oblasti vzdelávania pre firemný sektor od top manažérov veľkých spoločností, až po najnižší stupeň riadenia. 

Od pôvodného zámeru udržať individuálny prístup pri kurzoch a tréningoch sme neustúpili ani o krok, a to je naším najdôležitejším tajomstvom úspechu.
Nie sme učitelia z vysokoškolského prostredia, ani ľudia, ktorí by sa iba skrývali za metodiky a zahraničnú literatúru.
Celý tím lektorov sme podnikatelia z praxe. Vieme, čo je to vyhľadávať zákazníka, uspokojovať jeho potreby, a čo prináša starostlivosť o zamestnancov, aby nevyhoreli. 

Ale aj napriek tomu sa neustále vzdelávame, sledujeme nové trendy v odbore vzdelávania, aby sme vždy vedeli uspokojiť i tie najnáročnejšie požiadavky našich zákazníkov.
V kvalite nerobíme kompromisy a prácu si neuľahčujeme dvojdňovými školeniami, aj keď by to pre tím lektorov a konzultantov bolo podstatne komfortnejšie, ako 1-2 mesačná práca so zákazníkom. 

Pri tvorení kurzov a tréningov si častokrát vymeníme názory, pri hľadaní najefektívnejších diagnostík pre zákazníka sme nároční sami na seba.
Každý jeden zákazník a každá jedna odprednášaná alebo odkonzultovaná hodina je pre nás dôležitá. Hoci to klientovi ide so zavádzaním nových poznatkov tažšie, aj tak nikdy nezabúdame na úsmev, či milé slovo, pretože aj to je súčasťou našej misie - spríjemniť nášmu zákazníkovi deň.

Naša práca a starostlivosť o zákazníka ani zďaleka nekončí odprednášaním, odtrénovaním, alebo ukončenou konzultáciou. Naším hlavným cieľom je sledovať výsledky našich zákazníkov aj po ukončení vzdelávania, a to či už formou vzdelávacej platformy, e-mailov, následných otestovaní zručností, ale aj príjemným posedením pri káve.

Tím lektorov:

Naši tréneri vkladajú do každého vzdelávacieho projektu svoje srdce. 

Sledujú najnovšie trendy vo svete vzdelávania a HR odvetví, a preto Vám vždy naservírujú tie najefektívnejšie soft skills nástroje. Svoje know-how a skúsenosti získané zo zahraničných spoluprác, projektov a konferencií spájajú s dlhoročnou praxou na slovenskom trhu.

Spoznajte našich dynamických a autentických lektorov:
MATÚŠ JAREČNÝ
#malýMatúš sa v roku 2013 stal spoluzakladateľom vzdelávacej spoločnosti a značky SUVko Coaching. 

Sprevádza ľudí odhalením ich skrytého potenciálu, ktorí sú v top manažmente alebo strednom manažmente. Používa pragmatický prístup, ktorým nachádza na každú situáciu konkrétny soft skills nástroj.

Jeho 9 ročná lektorská prax bola ocenená v prestížnej ankete 
Lektor roka, kde získal špeciálne ocenenie Young Talent za rok 2018 (Lektor roka do 30 rokov za rok 2018).
MATÚŠ DRAGANOVSKÝ
#veľkýMatúš pôsobí ako Learning Designer a tréner vo vzdelávacej spoločnosti SUVko Coaching v rámci firemného vzdelávania soft-skills (mäkkých zručností). 

Zameriava sa na rozvoj ľudského potenciálu a silných stránok stredného a vyššieho manažmentu prostredníctvom dlhodobých vzdelávacích programov. 

Facilituje co-create a design thinking workshopy, kde využíva bohaté skúsenosti z medzinárodných projektov a spoluprác. Užíva si networking a inšpiratívne podnety počas procesu.

NAŠI PARTNERI

Chcete nás spoznať viac?

Stiahnite si ZDARMA naše portfólio a spoznajte postup našej práce, témy vzdelávania či metódy, ktoré pri vzdelávaní využívame. 
STIAHNUŤ PORTFÓLIO
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram