SUVko Coaching

Akú formu vzdelávania vybrať?

 
To, aké vzdelávanie preferujú účastníci Vám určite poskytne aj prvá fáza Learning Design, ktorú máte ZDARMA.  

Ale ako nastaviť vzdelávanie tak, aby to malo aj čo najlepší efekt pre firmu a jej ciele?

Workshopová forma
Workshop je séria vzdelávacích aktivít na danú tému, ktoré moderátor, facilitátor pripraví prostredníctvom rôznych techník (brainstorming, mentálne mapy, spätná väzba a iné).

Cieľom je, aby účastníci pomocou vlastných skúseností a znalostí došli k výstupu, ktorý je pre ních využiteľný v ich práci, praxi.

Workshop nie je vhodný pre úplných začiatočníkov, ale slúži pre ďalšie vzdelávanie a prehĺbovanie vedomostí či zručností.  

Počet ľudí na workshope by nemal prekročiť 30 ľudí. Ideálny worskhop je pri počte od 10 – 25 ľudí na 2-3 hodiny intenzívnej práce. 

Tréningová forma
Tréning  je  príprava pracovníkov na akúkoľvek činnosť, zdokonalenie výkonu pracovníka, či osobnostný rozvoj pracovníka.

Pri tréningu, ako vzdelávacej činnosti, sa vyžaduje precvičenie praktických zručností individuálne, alebo v skupine pracovníkov. Pre nácvik konkrétnej situácie sa používajú scenáre, prípadové štúdie alebo cvičenia z praxe danej firmy, resp. z danej pracovnej a profesnej oblasti pracovníkov.

Počet ľudí na tréningu by nemal prekročiť 6. Ideálny tréning je pri počte 5 ľudí  v 4 alebo 5 blokoch, pričom každý blok pozostáva z 3-4 hodín intenzívnej práce. Tréningový proces (bloky) by mal trvať minimálne 1 mesiac.

Koučingová forma
Koučovanie je spôsob podpory rozvoja schopností a zručností jednotlivcov i skupín, manažérov i zamestnancov. Koučovanie je cielené uvoľňovanie a posilňovanie rozvojového potenciálu človeka, ktoré sa uskutočňuje buď priamo pri práci koučovaného človeka, alebo mimo nej. 

Pomáha premeniť vedomosti človeka pomocou nadobudnutých skúseností na zručnosti, ktoré mu pomáhajú v práci, pri zlepšovaní výkonu práce, ale aj v osobnom živote.

Ideálnym pre rozvoj osobnosti je individuálny koučing (face to face). Prebieha v 1 hodinových sedeniach na konkrétnu tému. 

7714
 

WORKSHOPY

 
Prijímanie a podávanie spätnej väzby
INTERAKTÍVNY WORKSHOP
Zabezpečte dobré vzťahy na pracovisku tým, že vaši zamestnanci spoznajú praktické nástroje prijímania a podávania spätnej väzby.

Vedenie tímu na základe silných stránok
GAMIFIKAČNÝ WORKSHOP
Inšpirujte zamestnancov k spoznávaniu samého seba a svojho tímu prostredníctvom hry. Účastníkov zatiahneme do 15. storočia kde okrem budovania nových miest spoznajú a vybudujú aj svoje silné stránky.

Energy management – Keď je hlava v poriadku…
INTERAKTÍVNY WORKSHOP
Dovoľte zamestnancom maximalizovať výkon prostredníctvom kontrolovania času a cieleného riadenia energie počas celého dňa.

Typológia osobností – Rôznorodosť kolegov ruže prináša
INTERAKTÍVNY WORKSHOP
Dobré vzťahy na pracovisku sú v dnešnom svete tým najlepším benefitom pre zamestnancov. Pomôžte im spoznať seba a svojich kolegov.

Zručnosti 2020 – Keď budúcnosť je dnes
INTERAKTÍVNY WORKSHOP
Pripravte zamestnancov na zručnosti potrebné v roku 2020 ešte dnes a vytvorte si tak konkurenčnú výhodu pred konkurenciou a digitalizáciou spoločnosti.

Neverbálna komunikáca – Keď telo hovorí za nás…
INTERAKTÍVNY WORKSHOP
Pripravte svojich ľudí na neverbálnu komunikáciu formou interaktivného workshopu.

DESIGN SPRINT
Tímová metodika, ktorej autorom je Jake Knapp z Google Ventures, prostredníctvom ktorej sa zameriame na vytváranie produktov a služieb, ktoré zákazníci naozaj potrebujú. Prostredníctvom “learning by doing” sa budete priamo  navrhovať, prototypovať, overovať produkty.

Situácie v ktorých ide o veľa
INTERAKTÍVNY WORKSHOP
Workshop zameraný na zvládanie zásadných rozhovorov s kolegami, alebo zákazníkmi. Pozrieme sa cez aktivity na to, ako sa správať v rozhodujúcich okamihoch a budovať otvorené vzťahy.

KURZY A TRÉNINGY

 

Osobnostný rozvoj

 • Analýza silných stránok
 • Konflikt Manažment a riešenie náročných situácií
 • Hodnota a vnútorná motivácia
 • Timemanagement – Energy management a priority

KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI

 • Ako komunikovať s jasným zámerom a pochopením
 • Ako prijímať a podávať spätnú väzbu
 • Ako aktívne počúvať a vytvoriť skvelú pracovnú „klímu“
 • Telefonická a emailová komunikácia PROFI

PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI

 • Ako prezentovať pútavo pred publikom
 • Efektívne vedenie porád a meetingov
 • Train the Trainer – lektor, tréner, facilitátor

OBCHODNÉ/PREDAJNÉ ZRUČNOSTI

 • Ako sa stať úspešným obchodníkom
 • WIN-WIN predaj – úspešné vedenie obchodného stretnutia
 • Vyjednávanie počas obchodných stretnutí
 • Tvorba a vedenie obchodného tímu
 • Biznis Etiketa

MANAŽÉRSKE ZRUČNOSTI

 • Ako sa stať úspešným lídrom
 • Ako vybudovať a viesť výnimočný tím
 • Zlepšovanie efektivity tímu a jeho strategický rozvoj
 • HR Manažér – Komplexný pohľad do riadenia ľudských zdrojov

CHANGE MANAGEMENT

 •  Vedenie zmien na pracovisku
 •  Design thinking
 •  Zavádzanie inovácii prostredníctvom change managementu

KOUČING

 
Koučing nie je poradenstvom, nie je mentorovaním, nie je „kopírovaním iných techník“, je to spôsob, vďaka ktorému rozviniete váš osobný alebo pracovný potenciál. Je to jedna z najefektívnejších metód rozvoja človeka v interpersonálnom prostredí.

Náš certifikovaný Business Coach- Elena Moravčíková, ACC, pôsobí v rámci ICF (medzinárodnej koučingovej federácie), ako aj v rámci SAKO (Slovenská Asociácia Koučov) a v ICF Sk (Slovenská komora ICF).

V rámci prístupu ku klientom poskytujeme koučingové služby nasledovného charakteru:
– individuálny koučing (1:1)
– tímový koučing (skupiny, tímy, oddelenia)

V rámci typológie vieme ponúknuť:
– business koučing ( riešenie pracovných problémov v biznis prostredí)
– manažérsky koučing ( ako pracovať so svojimi podriadenými a riešenie manažérskych problémov, konflikty na pracovisku,  práca s tímami v procese organizačnej zmeny, pri riešení komunikačných problémov, zložitých vzťahov na pracovisku, stresových situácií, hrozby burnoutu a pod.)
– life koučing – osobný transformačný koučing (zameranie sa na osobný rozvoj, potreba sebarealizácie, uvedomenie si a potreba zmeny v živote, prijatie a aplikácia zmeny v živote, riešenie rôznych personálnych, partnerských, osobných problémov).

„Koučing generuje a zároveň vyžaduje oveľa pozitívnejší prístup k sebe a k druhým. Koučing je uvoľňovanie ľudského potenciálu.“

Sir John Whitmore (zakladateľ koučingu)

 
7695

Prečo si vybrať nás?

 
Sú rôzne dôvody prečo si nás vybrať na vzdelávanie. Jedným z ních je, že náš názov firmy pozostáva z dvoch častí: SUVko a Coaching.
SUVko – je systém univerzalného vzdelávania, ktorý je aplikovaný našími lektormi/trénermi na základe skúsenosti z praxe.
Coaching – je forma, ktorou končíme každý vzdelávací program, aby si účastník mohol overiť, či novo nadobudnuté vedomosti a zručnosti mu prinášajú požadovaný efekt.

Veríme, že si vyberiete správne.

Príklady a prípadové štúdie z praxe (odvetvia)85
Zahrnuté individuálne potreby účastníka90
Gamifikácia - zážitok zo vzdelávania95
Chcete spoznať naše firemné hodnoty a náš tím?SPOZNAŤ SUVKO

MEDZI NAŠICH KLIENTOV PATRIA:

 

NAŠI DLHOROČNÝ PARTNERI O NÁS POVEDALI TOTO:

 
Absolvovaním vzdelávania od SUVko Coaching som si uvedomil, že úspešnosť mojej práce je daná kombináciou viacerých faktorov – efektívnou komunikáciou, poznaním techník vedenia, spoznať svojich ľudí, ich motívy, potreby a potenciál, a samozrejme prirodzene viesť a riadiť.Vďaka týmto tréningom som odhalil svoje osobné nedostatky, vlastné zdroje motivácie, i to, čím môžem podporiť vlastnú sebamotiváciu a zefektívniť svoju prácu tak, aby mi prinášala nielen lepší výkon, ale aj radosť.

 

Ing. Peter Pešta, vedúci výroby BSH Drives and Pumps

KOUČING bol pre mňa prínosný, konzultant mi vedel poradiť, odpovedať na moje otázky a vedel ma motivovať k použitiu novo nadobudnutých informácií do praxe. Celé vzdelávanie ma motivovalo, donútilo ma urobiť veci nad ktorými som dovtedy váhal.

 

Karol Hönsch, vedúci oddelenia údržby BSH Drives and Pumps

Z pohľadu AffinityAnalytics vidím vysokú pridanú hodnotu po absolvovaní tréningov a workshopov vo viacerých aspektoch, ako napríklad zlepšená morálka a zmena myslenia v ťažkých a vypätých situáciách. Teamleadri, ktorí absolvovali vzdelávacie aktivity začali oveľa viac rozmýšľať nad vecami z pohľadu firmy, čo je prínosom pre business aj osobné vzťahy. Ďalšie pozitívum som videl v pripravovaní sa na meetingy a pohovory v rámci tímu a one-on-one development rozhovorov. Vidím na nich väčšiu snahu efektívne delegovať v rámci členov svojich tímov a chcú im byť príkladom a oporou z pozície lídra.

 

Ing. Peter Štupák, General manager, Affinity Analytics

Pri vzdelávaní od SUVko Coaching som vždy vedela, že budem robiť niečo zaujímavé a že sa niečo nové dozviem. Naučila som sa, že za všetkým musí byť dobrá stratégia. Ak chceme dosahovať určité ciele , je potrebné si všetko poriadne do detailov premyslieť a nevrhať sa do toho bez rozmyslu.  Je taktiež dôležité naučiť sa spolupracovať s ostatnými členmi tímu, pretože je niekedy naozaj potrebné, aby ste nepracovali silou mocou samostatne. V tíme ide všetko ľahšie, keď sa spojí viac šikovných hláv. Ďalej som sa naučila, že je fajn poznať svojich členov tímu, vedieť v čom sú dobrí a v čom vynikajú a následne je super sa v tom navzájom podporovať.

 

Mgr. Anna Mária Gordiaková, HR manager, Affinity Analytics

S tréningom predajných technik som bola veľmi spokojná, či už s priebehom, materiálom, alebo štýlom vedenia tréningu. Veľmi chcem vyzdvihnúť Vašu ochotu cestovať za nami, čo vnímam ako veľké pozitívum oproti ostatným školiacim strediskám.

 

Barbora Lasíková, additional income manager, IKEA Centres Slovensko

,,Vzdelávanie naplnilo moje očakávania. Profesionálny tím a výborne nastavené vzdelávacie aktivity.”

 

Ivana Fiľková, finančný manažér, Creative Industry Košice

Napíšte nám a my Vám pošleme viac INFO.

 

Pre lepšiu komunikáciu napíšte svoje meno, e-mail a číslo na mobil.

Marketingové a obchodné spracovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje(meno,priezvisko,e-mail,tel.číslo) sú u nás SUVko s.r.o. v bezpečí. Budú spracovávané na základe zásad ochrany osobných údajov, ktoré vychádzajú z aktuálnej a platnej slovenskej a európskej legislatívy. (Zásady ochrany osobných údajov)

Kliknutím na tlačidlo dávate súhlas s týmto spracovaním a kontaktovaním vašej osoby ohľadom ponuky, alebo aj s prijímaním 1 - 2 emailov mesačne z oblasti mäkkých zručností a sveta vzdelávania.

Kontaktovanie ohľadom ponuky (obchod)Novinky zo sveta vzdelávania (marketing)

Na marketingové účely do odvolania a na obchodné účely obdobie maximálne 5 rokov.
Môžete požiadať o prístup, vydanie, obmedzenie spracovania, opravu, výmaz, alebo úplne zabudnutie podľa normy č. 2016/679 GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, kliknutím na link na konci každého emailu, alebo požiadaním na info@suvko.sk .