SUVko Coaching

Akú formu vzdelávania vybrať?

 
To, aké vzdelávanie preferujú účastníci Vám určite poskytne aj prvá fáza Learning Design, ktorú máte ZDARMA.  

Ale ako nastaviť vzdelávanie tak, aby to malo aj čo najlepší efekt pre firmu a jej ciele?

Workshopová forma
Workshop je séria vzdelávacích aktivít na danú tému, ktoré moderátor, facilitátor pripraví prostredníctvom rôznych techník (brainstorming, mentálne mapy, spätná väzba a iné).

Cieľom je, aby účastníci pomocou vlastných skúseností a znalostí došli k výstupu, ktorý je pre ních využiteľný v ich práci, praxi.

Workshop nie je vhodný pre úplných začiatočníkov, ale slúži pre ďalšie vzdelávanie a prehĺbovanie vedomostí či zručností.  

Počet ľudí na workshope by nemal prekročiť 30 ľudí. Ideálny worskhop je pri počte od 10 – 25 ľudí na 2-3 hodiny intenzívnej práce. 

Tréningová forma
Tréning  je  príprava pracovníkov na akúkoľvek činnosť, zdokonalenie výkonu pracovníka, či osobnostný rozvoj pracovníka.

Pri tréningu, ako vzdelávacej činnosti, sa vyžaduje precvičenie praktických zručností individuálne, alebo v skupine pracovníkov. Pre nácvik konkrétnej situácie sa používajú scenáre, prípadové štúdie alebo cvičenia z praxe danej firmy, resp. z danej pracovnej a profesnej oblasti pracovníkov.

Počet ľudí na tréningu by nemal prekročiť 6. Ideálny tréning je pri počte 5 ľudí  v 4 alebo 5 blokoch, pričom každý blok pozostáva z 3-4 hodín intenzívnej práce. Tréningový proces (bloky) by mal trvať minimálne 1 mesiac.

Koučingová forma
Koučovanie je spôsob podpory rozvoja schopností a zručností jednotlivcov i skupín, manažérov i zamestnancov. Koučovanie je cielené uvoľňovanie a posilňovanie rozvojového potenciálu človeka, ktoré sa uskutočňuje buď priamo pri práci koučovaného človeka, alebo mimo nej. 

Pomáha premeniť vedomosti človeka pomocou nadobudnutých skúseností na zručnosti, ktoré mu pomáhajú v práci, pri zlepšovaní výkonu práce, ale aj v osobnom živote.

Ideálnym pre rozvoj osobnosti je individuálny koučing (face to face). Prebieha v 1 hodinových sedeniach na konkrétnu tému. 

7714
 

WORKSHOPY

 

Prijímanie a podávanie spätnej väzby

DESIGN SPRINT

Zručnosti 2020 - Keď budúcnosť je dnes

Vedenie energie na pracovisku (mentálne zdravie)

Vedenie tímu na základe silných stránok - gamifikácia

 
7641
 

KURZY A TRÉNINGY

 

Osobnostný rozvoj

 • Analýza silných stránok
 • Konflikt Manažment a riešenie náročných situácií
 • Hodnota a vnútorná motivácia
 • Timemanagement – Energy management a priority

KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI

 • Ako komunikovať s jasným zámerom a pochopením
 • Ako prijímať a podávať spätnú väzbu
 • Ako aktívne počúvať a vytvoriť skvelú pracovnú „klímu“
 • Telefonická a emailová komunikácia PROFI

PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI

 • Ako prezentovať pútavo pred publikom
 • Efektívne vedenie porád a meetingov
 • Train the Trainer – lektor, tréner, facilitátor

OBCHODNÉ/PREDAJNÉ ZRUČNOSTI

 • Ako sa stať úspešným obchodníkom
 • WIN-WIN predaj – úspešné vedenie obchodného stretnutia
 • Vyjednávanie počas obchodných stretnutí
 • Tvorba a vedenie obchodného tímu
 • Biznis Etiketa

MANAŽÉRSKE ZRUČNOSTI

 • Ako sa stať úspešným lídrom
 • Ako vybudovať a viesť výnimočný tím
 • Zlepšovanie efektivity tímu a jeho strategický rozvoj
 • HR Manažér – Komplexný pohľad do riadenia ľudských zdrojov

ROZVOJ ANGLICKÉHO JAZYKA

 •  Angličtina na pevných základoch
 •  Aktívne počúvanie a komunikačné zručnosti
 •  Angličtina v biznise

KOUČING

 

Hľadanie osobného, alebo líderského potenciálu

Podpora pri adaptačnom procese po workshope/tréningu

Koučingova podpora pri začatí podnikania a nastavení systému práce vo firme

 
7695

Prečo si vybrať nás?

 
Sú rôzne dôvody prečo si nás vybrať na vzdelávanie. Jedným z ních je, že náš názov firmy pozostáva z dvoch častí: SUVko a Coaching.
SUVko – je systém univerzalného vzdelávania, ktorý je aplikovaný našími lektormi/trénermi na základe skúsenosti z praxe.
Coaching – je forma, ktorou končíme každý vzdelávací program, aby si účastník mohol overiť, či novo nadobudnuté vedomosti a zručnosti mu prinášajú požadovaný efekt.

Veríme, že si vyberiete správne.

Príklady a prípadové štúdie z praxe (odvetvia)85
Zahrnuté individuálne potreby účastníka90
Gamifikácia - zážitok zo vzdelávania95
Chcete spoznať naše firemné hodnoty a náš tím?SPOZNAŤ SUVKO

POVEDALI O NÁS

 
Peter Pešta
Absolvovaním vzdelávania od SUVko Coaching som si uvedomil, že úspešnosť mojej práce je daná kombináciou viacerých faktorov – efektívnou komunikáciou, poznaním techník vedenia, spoznať svojich ľudí, ich motívy, potreby a potenciál, a samozrejme prirodzene viesť a riadiť.Vďaka týmto tréningom som odhalil svoje osobné nedostatky, vlastné zdroje motivácie, i to, čím môžem podporiť vlastnú sebamotiváciu a zefektívniť svoju prácu tak, aby mi prinášala nielen lepší výkon, ale aj radosť.
Peter PeštaVedúci výroby, BSH Drives & Pumps
Barbora Lasíková
,S tréningom predajných technik som bola veľmi spokojná, či už s priebehom, materiálom, alebo štýlom vedenia tréningu. Veľmi chcem vyzdvihnúť Vašu ochotu cestovať za nami, čo vnímam ako veľké pozitívum oproti ostatným školiacim strediskám.
Barbora LasíkováAdditional income manager, IKEA Centres Slovensko
Na tréningu komunikácie som si uvedomil, aké sú moje komunikačné nedostatky, ako ich môžem odstrániť, a v čom sa môžem zlepšovať. Vzdelávanie prebieha predovšetkým formou tréningov, doplnených o teóriu. Človek si naozaj komunikáciu vyskúša a učí sa hlavne na vlastných chybách.
Jaroslav Žďarareferent, Miestny Úrad Košice-Západ
Karol Hönsch
KOUČING bol pre mňa prínosný, konzultant mi vedel poradiť, odpovedať na moje otázky a vedel ma motivovať k použitiu novo nadobudnutých informácií do praxe. Celé vzdelávanie ma motivovalo, donútilo ma urobiť veci nad ktorými som dovtedy váhal.
Karol Hönschvedúci oddelenia údržby, BSH Drives & Pumps
7702

Napíšte nám a my Vám pošleme viac INFO.

 

Pre lepšiu komunikáciu napíšte svoje meno, e-mail a číslo na mobil.

Marketingové a obchodné spracovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje(meno,priezvisko,e-mail,tel.číslo) sú u nás SUVko s.r.o. v bezpečí. Budú spracovávané na základe zásad ochrany osobných údajov, ktoré vychádzajú z aktuálnej a platnej slovenskej a európskej legislatívy. (Zásady ochrany osobných údajov)

Kliknutím na tlačidlo dávate súhlas s týmto spracovaním a kontaktovaním vašej osoby ohľadom ponuky, alebo aj s prijímaním 1 - 2 emailov mesačne z oblasti mäkkých zručností a sveta vzdelávania.

Kontaktovanie ohľadom ponuky (obchod)Novinky zo sveta vzdelávania (marketing)

Na marketingové účely do odvolania a na obchodné účely obdobie maximálne 5 rokov.
Môžete požiadať o prístup, vydanie, obmedzenie spracovania, opravu, výmaz, alebo úplne zabudnutie podľa normy č. 2016/679 GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, kliknutím na link na konci každého emailu, alebo požiadaním na info@suvko.sk .

Naši partneri:

 
 

Sme členom: